De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Ontwerp- / communicatiebureaus

Overige

Verzekeraars

Belangenorganisaties

Zorgorganisaties

Onderzoeksinstituten

Zelfstandigen

Beroepsorganisaties

Patiëntenverenigingen

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Onderwijsinstellingen

Fondsen