De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Belangenorganisaties

Patiëntenverenigingen

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Zorgorganisaties

Onderwijsinstellingen

Overige

Fondsen

Onderzoeksinstituten

Ontwerp- / communicatiebureaus

Zelfstandigen

Beroepsorganisaties