Over Helpdesk Digitale Zorg

Het idee voor Helpdesk Digitale Zorg ontstaat in 2020. We zagen dat de digitalisering van de zorg veel kansen bracht. En tegelijkertijd is voor een grote groep Nederlanders toegang tot digitalisering niet vanzelfsprekend. Sinds de zomer van 2022 zijn we een Stichting die zich inzet voor toegankelijkheid van digitale zorg voor iedereen!


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het is onze missie dat iedereen toegang tot digitale zorg heeft. Dit is nu zeker nog niet het geval, bijvoorbeeld omdat iemand beperkt digitaal vaardig is of te veel stress heeft om zelf iets digitaal te doen met zijn persoonsgegevens. Wij vinden het essentieel dat uiteindelijk iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om digitale zorg te kunnen gebruiken. Daarom ondersteunen wij mensen bij het gebruik van digitale zorg. Dit doen we op meerdere manieren, zoals door mensen geduldig, persoonlijk en deskundig te woord te staan via de telefoon en stap voor stap op weg te helpen. Hierbij doen we niets met medische gegevens, we zorgen alleen dat iedereen er zelf toegang toe kan krijgen. Ook hebben we een online omgeving waar handzame en gebruiksvriendelijke gebruiksaanwijzingen zijn die mensen een stuk op weg helpen. Tot slot adviseren we zorginstellingen als we zien dat hun digitale patiëntreis te complex of weinig gebruiksvriendelijk is voor de gebruikers. Zo kunnen we bij de start zorgen dat digitale zorg toegankelijker wordt.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Helpdesk Digitale Zorg biedt ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg. Aangesloten zorginstellingen verwijzen hun patiënten en cliënten met alle niet-medisch inhoudelijke vragen over digitale zorg naar Helpdesk Digitale Zorg. Onze collega’s zijn geduldig en hebben de laatste kennis over de in Nederland gangbare systemen, gebruikt door zorginstellingen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, huisartsen of GGZ.

We zijn een divers team met een gemeenschappelijke overtuiging: dat iedereen recht heeft op toegang tot digitale zorg. Dat iedereen mee moet kunnen doen.

 

Partner sinds:

2023

Website:

www.helpdeskdigitalezorg.nl

Contactpersoon

Merlijne Sonneveld

hallo@helpdeskdigitalezorg.nl

085-1304575

“Wij geloven dat digitale zorg voor íedereen toegankelijk moet zijn. Met Helpdesk Digitale Zorg leveren we hier een concrete bijdrage aan”