Over Zorgbelang Zuid-Holland

Zorgbelang Zuid-Holland is een ondernemende, waarde gedreven, maatschappelijke organisatie gericht op het verbeteren van zorg en hulp vanuit het perspectief van de cliënt. Wij werken met en voor patiënten, cliënten en burgers die afhankelijk zijn van zorg en hulp, in opdracht van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de brede gezondheidszorg . Daarbij is de belevingswereld en context waarin cliënten en patiënten, mantelzorgers en burgers leven, ons uitgangspunt.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

  • Dat kwetsbare burgers de weg naar de juiste instantie vinden en in staat zijn om (zo nodig met ondersteuning) hun zorgbehoefte duidelijk te maken in het gesprek met de gemeente en/of de zorgaanbieder te voeren.
  • Dat gemeenten en zorgorganisaties zich bewust zijn van het belang van duidelijke en heldere informatie en in hun collectieve en individuele voorlichting en communicatie met cliënten, mantelzorgers en burgers in het algemeen rekening houden met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

Huidige initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Cliëntondersteuning gezondheidszorg

Zorgbelang Zuid-Holland biedt al vele jaren individuele ondersteuning in de vorm van informatie en advies aan mensen met vragen over zorg en welzijn. Zowel aan burgers in het algemeen als specifiek aan mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Deze cliëntondersteuning omvat informatie, advies en ondersteuning bij het realiseren van passende zorg thuis of in een instelling.

 

Bepleiten van begrijpelijke schriftelijke

informatie rond de Wmo aan burgers en Wmo-gebruikers en voor het goed bekend maken beschikbaarheid onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo
Zorgbelang Zuid-Holland biedt (in opdracht van gemeenten) beleidsinhoudelijke ondersteuning aan Wmo-adviesraden en aan een regionale Klankbordgroep bestaande uit mensen met een lichte verstandelijke beperking. Wij helpen deze adviesorganen ook om bij herhaling het belang van begrijpelijke informatie voor het voetlicht te brengen en elke passende gelegenheid aan te grijpen om bij de gemeenten te pleiten voor heldere schriftelijke informatie aan burgers (o.a. door feedback op conceptbrieven) en het bekendmaken van de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning rond de Wmo (die de gemeenten verplicht zijn om aan te bieden).

 

Projectleiding van project  Therapie compliance / Weet u wat u slikt?

Momenteel geeft Zorgbelang Zuid-Holland leiding aan het project Therapie compliance / Weet u wat u slikt? Dit project betreft het geneesmiddelengebruik onder laaggeletterde allochtone bewoners in een Rotterdamse wijk. Het project heeft als doel het verbeteren van de gezondheid van deze bewoners door het bevorderen van een juist geneesmiddelengebruik. De interventies zijn gericht op het verhogen van de taalvaardigheid op het gebied van medicatie en het verhogen van het bewustzijn over het belang van therapietrouw bij het gebruik van medicatie via een reeks van voorlichtingsbijeenkomsten. Het project moet leiden tot een hogere therapietrouw bij de deelnemers. En die draagt vervolgens bij aan een betere gezondheid en een betere kwaliteit van leven (sociale contacten, inkomenspositie, participatie en zelfvertrouwen).

Partner sinds:

2016

Website:

zorgbelang-zuidholland.nl/

Contactpersoon

Leyla Koseoglu

06 290 48 220

lkoseoglu@zorgbelang-zuidholland.nl