GGD Haaglanden, Zorg(t) voor uw gezondheid!
De GGD bewaakt, bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden met producten en diensten die helpen gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer gezond te blijven.


Doelstellingen van GGD Haaglanden op het gebied van gezondheidsvaardigheden

GGD Haaglanden heeft de ambitie zich door te ontwikkelen tot een regionaal kenniscentrum ten aanzien van Gezondheidsvaardigheden:

 • Voorbeeld vormen voor organisaties in de regio als gezondheidsvaardige organisatie
 • Ondersteunen/adviseren van organisaties die willen doorontwikkelen tot gezondheidsvaardige organisaties
 • Vertalen van landelijke kennis naar toepassing in de regio en gemeenten en vice versa
 • Ontsluiten van kennis over gezondheidsvaardigheden richting professionals in het sociale domein: tools, checklists, interventies, voorbeelden, laaggeletterden, LVB, statushouders, migranten, ouderen, et cetera
 • Ontsluiten van gezondheidskennis richting burgers, toeleiding naar tools, e-health, apps, websites, interventies ter verbetering van gezondheidsvaardigheden
 • Faciliteren van een regionaal netwerk gezondheidsvaardigheden: in contact brengen van partijen die actief zijn en/of willen worden op het onderwerp gezondheidsvaardigheden
 • Coördineren van een regionale aanpak gezondheidsvaardigheden
 • Regie nemen ten aanzien van oplossen wicked problems: GGD kan gevraagd en ongevraagd ingeschakeld worden voor advies, vraag en aanbod bij elkaar brengen en oplossingen organiseren in het sociaal domein.

Initiatieven op het gebied van Gezondheidsvaardigheden tot nu toe:

 • Uitwerken van de bestuursopgave gezondheidsvaardigheden is als speerpunt benoemd vanuit bestuur om aandacht aan te besteden) middels plan van aanpak. Hierin hebben we een tweesporenbeleid genoemd: gezondheidsvaardige organisatie(s) (inclusief de GGD zelf)  en gezondheidsvaardige bewoners
 • Interne Werkgroep Gezondheidsvaardigheden
 • Thema bijeenkomsten voor GGD-medewerkers om bewustzijn te creëren op dit onderwerp
 • Bijeenkomst externe klankbordgroep
 • Actief focus op laaggeletterdheid/anders-geletterdheid bij campagnematerialen die vanuit GGD Haaglanden verspreid worden
 • Koppeling met projecten aangaande bepaalde doelgroepen (statushouders, aanpak SEGV, SMA, et cetera).

Partner sinds:

2017

Website:

www.ggdhaaglanden.nl

Contactpersoon

Janine Vervoordeldonk

janine.vervoordeldonk@ggdhaaglanden.nl