Over Dit is Goede Zorg

Vijf zorgverleners hebben zich verenigd in Stichting Dit Is Goede Zorg. Zij zetten zich in voor preventie en gelijke toegang tot zorg voor alle mensen in Nederland. Zorgverleners willen graag goede zorg leveren. Soms voelen zij zich gehinderd door het supergespecialiseerde en gefragmenteerde zorgstelsel, waarin routines en ranking soms verandering vertragen. Dit Is Goede Zorg denkt dat we door meer interprofessionele samenwerking veel betere zorg kunnen creëren, zowel voor zorgvragers als voor de zorgverleners.

 

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het doel van Dit Is Goede Zorg is het aanjagen van interprofessionele dialogen, als basis van goede zorg. Goede zorg is zorg die aansluit bij de gezondheidsvaardigheden van mensen die zorg vragen en/ of nodig hebben. Door goede gesprekken zal het zorgstelsel zich aanpassen aan de steeds meer gevarieerde zorgvragen. Elke stem krijgt een plek. Zorgvragers en zorgverleners voelen zich gesteund en gehoord. Dit Is Goede Zorg hoopt op een dag overbodig te zijn, omdat gelijkwaardige gesprekken zij ingebed in de manier waarop we in Nederland zorg organiseren.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Dit Is Goede Zorg gelooft in de kracht van dialoog, waarin alle stemmen gehoord kunnen worden, ook die van de aanvankelijk minder luide stemmen. Gesprekken op basis van gelijkwaardigheid, juist als de kennis en rollen van de gesprekspartners verschillen. De Stichting stimuleert goede gesprekken over zorg door het geven van workshops en lezingen, het maken van podcasts en webinars, het aangaan van samenwerkingen met stichtingen en allianties, het organiseren van inspiratiesessies en dialogen en door bij te dragen aan het onderwijs van toekomstige zorgverleners.

 

 

 

 

Partner sinds:

2023

Website:

www.ditisgoedezorg.nl

Contactpersoon

Wilma Licht

dialoog@ditisgoedezorg.nl

0622920319

“Om de zorg te kunnen verbeteren moeten we opkomen voor onze wensen, het gesprek met elkaar aangaan en vanuit positiviteit de verbinding opzoeken. De tijd dringt.”