Over Schuttelaar & Partners

Schuttelaar & Partners is een communicatie- en adviesbureau met ongeveer 80 medewerkers. Sinds de oprichting in 1995 is de missie om samen met bedrijven, wetenschap, ngo’s en overheid de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Dit vereist slimme maatschappelijke, technologische en sociale innovaties. De kracht van Schuttelaar & Partners zit in het combineren van inhoudelijke expertise met kennis van communicatie en creatie.

 

In 2015 is Schuttelaar & Partners gecertificeerd als B Corp. Een B Corp (Benefit Corporation) staat voor bedrijven die een succesvolle bedrijfsvoering willen realiseren en hun sociale en duurzame missie daarbij centraal stellen.

 


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Schuttelaar & Partners vindt het belangrijk om de gezondheid van de Nederlandse bevolking, en met name die van kwetsbare groepen (zoals jongeren, ouderen en mensen met een lagere opleiding) te verbeteren. Gezondheidsvaardigheden spelen hierbij een grote rol.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Schuttelaar & Partners werkt voor verschillende klanten die zich inzetten om gezondheidsvaardigheden te verbeteren en levert zo een bijdrage aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

We werken op een breed gebied van gezondheidsverbetering: van advies tot creatieve vertaling, voor zowel professionals als de einddoelgroep, jongeren en ouderen.

Activiteiten zijn onder andere:

  • Onderzoek (bijv. focusgroepgesprekken, diepte-interviews en online enquêtes)
  • Communicatieadvies en creatieve vertaling
  • Communicatiecampagnes (bijv. stimuleren water drinken door jongeren)
  • Kennisdossiers (bijv. over sociale marketing)
  • Online tools (bijv. Taalzoeker), websites, brochures
  • Trainingen en inspiratiesessies, onder andere over sociale marketing

Opdrachtgevers zijn onder andere: Jongeren Op Gezond Gewicht, Pharos, Stichting Lezen en Schrijven, RIVM, ministerie van VWS, diverse gemeenten zoals Rotterdam, Den Haag, Almere, Meppel, Utrecht, Tilburg, Hardenberg.

Partner sinds:

2016

Website:

www.schuttelaar.nl

Contactpersoon

Jacqueline Vink

jvink@schuttelaar.nl

070 318 44 44