Over de Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam zet zich op meerdere vlakken in voor haar inwoners. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen werkt zij aan de toekomst van de stad. Rotterdam is namelijk een stad met ambities, óók op het gebied van gezondheid. Ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties willen een gezonde stad met gezonde inwoners en werknemers. Als je gezond bent, functioneer je beter en zit je lekkerder in je vel. Dit is belangrijk voor jezelf en voor de stad. Gezonde mensen vormen de ruggengraat van een vitaal, veerkrachtig en economisch goed presterend Rotterdam.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Een lang en gezond leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend in Rotterdam. Roken, ongezonde voeding, te weinig bewegen en te veel alcoholgebruik zijn de belangrijkste veroorzakers van ongezond gedrag. Maar gezondheid gaat over meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook over het mee kunnen doen in de maatschappij, over een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren en over de omgeving waarin je leeft. Zorgen, geldproblemen, werkloosheid, laaggeletterdheid, woonomgeving en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn van invloed op hoe gezond iemand is, hoe gezond iemand zich voelt én op het (kunnen) maken van gezonde keuzes.

Veel Rotterdammers hebben in hun dagelijks leven te maken met deze uitdagingen. De gemeente wil daarom samen met partners gezonde keuzes stimuleren en Rotterdammers ondersteunen waar nodig. Een aantal maatregelen zijn: meer rookvrije schoolpleinen, sportverenigingen, kinderboerderijen en speeltuinen, maar ook meer parken en goede fietspaden en wijkgerichte ondersteuning voor kwetsbare Rotterdammers.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van leefstijl-, beweeg en gezondheidsaanbod wat positief kan bijdragen aan terugdringen van belemmeringen in het dagelijks leven. Kwetsbare Rotterdammers zijn moeilijk te bereiken en hebben vaker moeite met het verwoorden van hun wensen en behoeften. Zij hebben ondersteuning nodig bij het nemen van de regie en het vergroten van hun gezondheidsvaardigheden.


Lokaal maatwerk is nodig om voldoende mensen te bereiken en gezondheidsvaardigheden van mensen in een kwetsbare situatie te vergroten. Informele netwerken zijn hier een belangrijk onderdeel vanwege hun bijdrage aan zelf- en samenredzaamheid. Daarom werken we niet alleen aan het vergroten van de individuele vaardigheden maar ook aan het creëren van sociale-fysieke omgeving die gezond leven ook voor inwoners met beperkte gezondheidsvaardigheden mogelijk maakt. We zetten ons in voor het bevorderen van kennis en vaardigheden van laaggeletterden op het gebied van gezondheid en zorg, het bevorderen van kennis over laaggeletterdheid bij zorgverleners, zorgorganisaties en zorgopleidingen, maar ook voor een samenwerking met beleidsterreinen waar een relatie is met Taal en Gezondheid. Middelengebruik en mentale gezondheid staan centraal in de taaltrajecten, er is een samenwerking met stichting voorlichters gezondheid en er is ook aandacht voor digitale (gezondheids)vaardigheden.

 

Lees meer over hoe Gemeente Rotterdam werkt aan gezonder Rotterdam in: Gezond 010: het akkoord

Partner sinds:

2023

Website:

www.rotterdam.nl

Contactpersoon

Annemarie den Hartog

ae.denhartog@rotterdam.nl

06-28661048