Over Tessa van Charldorp

Ik ben Tessa van Charldorp, werkzaam bij de bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen en de masteropleiding Interculturele communicatie bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik geef onderwijs binnen deze opleidingen en ik doe onderzoek naar communicatie binnen verschillende institutionele settings, waaronder de zorg. In mijn onderwijs en onderzoek richt ik me vooral op gesprekken: hoe krijgen mensen dingen voor elkaar in gesprekken? Bijvoorbeeld, hoe krijgt een patiënt voor elkaar dat ze laat weten dat ze ergens last van heeft en hoe krijgen de arts en patiënt het samen voor elkaar dat ze adviezen uitwisselen die aansluiten bij de leefwereld van de patiënt?

 


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Communicatie speelt een cruciale rol bij het leveren van kwalitatief goede zorg door ziekenhuizen, nu en in de toekomst. Kijkend naar de toekomst zien we een maatschappij die in toenemende mate gedigitaliseerd is, waar de zorgkosten omlaag moeten, en waarvan steeds meer zorg “thuis” (waar geen zicht op is) plaatsvindt. In dit kader zijn er twee kwetsbare groepen die extra aandacht verdienen om bestaande communicatie in en rondom ziekenhuizen te optimaliseren: mensen met lage gezondheidsvaardigheden en mensen met verschillende culturele achtergronden.

 

In samenwerking met verschillende collega’s van zowel de Faculteit Geesteswetenschappen als de Faculteit Geneeskunde werken we o.a. aan de volgende doelstelling: ‘Op welke punten kunnen wij de communicatie binnen en rondom ziekenhuizen met en voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en/of verschillende culturele achtergronden verbeteren vanuit (communicatie)onderzoek?’

 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Onze doelstelling bereiken we door het:

  • organiseren van symposia (bijvoorbeeld over begrijpelijke communicatie in ziekenhuizen)
  • doen van (interdisciplinair) onderzoek
  • geven van onderwijs binnen de opleidingen Communicatie en informatiewetenschappen, Interculturele Communicatie en Geneeskunde
  • ontwikkelen van vernieuwend onderwijs, zoals Medical Humanities 

“Ziekenhuizen moeten meer aandacht hebben voor begrijpelijke communicatie. Als onderzoeker en docent lever ik hier graag een bijdrage aan. Tessa van Charldorp”