Over GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid bewaakt, bevordert en beschermt de gezondheid van inwoners uit de regio. Wij maken ons sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. Inwoners helpen wij om gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden


De komende jaren willen we de basis die is gelegd tijdens de uitvoering van het project Laaggeletterdheid & Gezondheidsvaardigheden (2015-2017) verder uitbouwen, versterken en borgen binnen de GGD.

 

We gaan ons inzetten om bij de doelgroep laaggeletterden gezondheidsvaardigheden en zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast blijven we binnen de GGD aandacht vragen voor deze  doelgroep en het belang van eenvoudig communiceren.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De afgelopen jaren is binnen de GGD gerealiseerd:

  • Trainingen signaleren, bespreekbaar maken van laaggeletterdheid voor alle GGD medewerkers met klantcontacten
  • Alle schriftelijke communicatie vanuit de GGD op taalniveau B1.
  • Gebruik van beelden in het voorlichtingsmateriaal van de GGD zoals folders over schimmels en ventileren en folder en voorlichtingsfilm de pil en praatplaten binnen Jeugdgezondheidszorg.

Partner sinds:

2017

Website:

www.ggdgelderlandzuid.nl

Contactpersoon

Jose Ketelaar

jkeetelaar@ggdgelderlandzuid.nl

088 – 1447297

Bekijk meer van GGD Gelderland Zuid

Hoe gebruik ik de pil?

GGD Gelderland Zuid

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

GGD Gelderland Zuid

Gesprekskaart

GGD Gelderland Zuid