Het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3000 partners, dat de beweging naar een vitaler Nederland stimuleert. Het programma is gestart onder ministerie VWS, sinds 1 juli 2017 is het programmabureau Alles is Gezondheid via een subsidie ondergebracht bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes.


Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van het Alles is Gezondheid. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Het gaat erom een maatschappelijke beweging op gang te brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.


Werken aan een gezonder Nederland kan alleen samen, vanuit bedrijfsleven, politiek en publieke sector. Bij die samenwerking staat de gezondheid van de mens centraal. Want ieder mens is tegelijkertijd patiënt, werknemer, verzekerde, student, ouder, mantelzorger, wijkbewoner of vrijwilliger en heeft in al die rollen te maken met de verschillende maatschappelijke domeinen. Daarmee is gezondheid van ons allemaal.
Als we breder kijken zien we de mens als onderdeel van ons eco-systeem. Gezondheid kan alleen gezien worden in wisselwerking met thema’s als groen, verspilling, milieu en duurzame energie. In het licht van de donuteconomie, cq circulaire economie, is het huidige lineaire economische verdienmodel toe aan vernieuwing. We willen met elkaar circulaire financiële modellen creëren, waarin gezondheid van mens en omgeving als waarden en nieuwe verdeelsleutels centraal staan.

 


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

 

De in 2015 door Alles is Gezondheid en Stichting Lezen en Schrijven opgerichte Alliantie gezondheid en geletterdheid is sinds 2020 verder gegaan in de vorm van de werkgroep Taal maakt gezonder van deze alliantie. Via de werkgroep blijven we ons richten op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. We richten ons hierbij op laaggeletterde patiënten/cliënten in de gezondheidszorg en daarmee op gezondheidszorgprofessionals.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

 

Alles is Gezondheid deelt onder de vlag van de werkgroep Taal maakt gezonder voorbeelden, kennis en ervaring rond:
• het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en gezondheidszorgonderwijs;
• het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterde patiënten/cliënten over scholing;
• onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten.
• Bevordert en ondersteunt initiatieven rond:
• het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid bij zorgprofessionals;
• het slaan van een brug tussen professionals uit de wereld van taal en gezondheid.

Partner sinds:

2020

Website:

www.allesisgezondheid.nl

Contactpersoon

Wilfred Dijkstra

wilfred.dijkstra@allesisgezondheid.nl

06 30167079