Over Stichting Kijksluiter

Stichting KIJKsluiter biedt praktische oplossingen voor begrijpelijke voorlichting in de zorg, door gebruik te maken van animatievideo’s, iconen, en laagdrempelige software voor distributie en consumptie van informatie.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardighedenEr is een grote behoefte aan laagdrempelige en begrijpelijke voorlichting in de zorg. Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders is laaggeletterd en 3 op de 10 Nederlanders hebben onvoldoende cognitieve vaardigheden om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen. Mensen met ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ hebben meer gezondheidsproblemen en ervaren meer ziektelast ten gevolge van het niet goed opvolgen van adviezen over behandeling en het gebruik van geneesmiddelen. Zij leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goede gezondheid. De hiermee samenhangende gezondheidszorgkosten bedragen jaarlijks enkele tientallen miljarden. Stichting KIJKsluiter heeft als doelstelling om gezondheidsinformatie voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken, ongeacht beperkingen, taal of achtergrond.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

KIJKsluiter

KIJKsluiter is beschikbaar als webapplicatie en mobiele app en bevat ruim 10.00 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Ook zijn er video’s waarin stapsgewijs instructies worden gegeven voor het juiste gebruik van een geneesmiddel. De video’s zijn gepersonaliseerd naar geslacht, leeftijd, toedieningsvorm en de reden waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. KIJKsluiter is beschikbaar in verschillende talen, namelijk Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Ongeveer 90% van alle apotheken biedt KIJKsluiter aan. Daarnaast is KIJKsluiter beschikbaar in ziekenhuisportalen, gezondheidsapps en patiënt gebonden omgevingen (PGO’s).


KIJKgesprek en KIJKbericht

KIJKgesprek is een app ter ondersteuning van het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel in de apotheek. Aan de hand van bewegende iconen wordt informatie over dosering, het juiste gebruik, waarschuwingen, adviezen en veel voorkomende bijwerkingen gegeven. KIJKgesprek kan in de apotheek worden ingezet, maar ook bij zorg op afstand via beeldbellen. Via KIJKbericht kan de apotheek handmatig en geautomatiseerd berichten versturen naar de patiënt waarin de informatie van KIJKgesprek wordt herhaald en aangevuld met extra informatie.


KIJKopDiabetes

KIJKopDiabetes is een online platform met meer dan 400 animatievideo’s over diabetes. Het platform heeft als doel om laagdrempelige informatie te verschaffen aan mensen met diabetes, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zorg op afstand. KIJKopDiabetes bevat niet alleen KIJKsluiters voor alle relevante diabetesmedicatie, maar ook animatievideo’s over de aandoening, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Tevens zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle (voorgevulde) pennen.

 

Partner sinds:

2016

Website:

www.stichtingkijksluiter.nl

“Iedereen moet toegang hebben tot betrouwbare en begrijpelijke gezondheidsinformatie. Wij hopen met onze praktische oplossingen hier een grote bijdrage aan te leveren.”

Bekijk meer van Stichting Kijksluiter

Kijksluiter over het COVID-19 vaccin

Stichting Kijksluiter

Kijksluiter

Stichting Kijksluiter