Over NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van negentien kankerpatiëntenorganisaties. Elke organisatie maakt zich sterk voor patiënten met (een) bepaalde vorm(en) van kanker of de gevolgen daarvan. NFK als koepel, behartigt de algemene belangen en ondersteunt de leden. Samen komen wij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. Wij horen hun stem onder meer via ons patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem laten wij horen in de politiek, de media, de zorg, de wetenschap en bij verzekeraars.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

 

NFK streeft naar een betere kwaliteit van leven en een betere kwaliteit van zorg voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Door beperkte gezondheidsvaardigheden (en laaggeletterdheid) bestaat de kans dat mensen hun zorgverlener niet of minder goed begrijpen. NFK wil de situatie van deze groep mensen verbeteren. Hiervoor ontwikkelen we in het project ‘Goed Uitgelegd’ bijvoorbeeld 25 praatkaarten, die zorgverleners en patiënten ondersteunen bij hun gesprek in de spreekkamer over verschillende soorten kanker en behandelingen. Deze praatkaarten hebben een aangepast taalniveau en hebben heldere illustraties.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

 

Partner sinds:

2019

Website:

www.nfk.nl

Contactpersoon

Leonore Biegstraaten

l.biegstraaten@nfk.nl

06 12960009

Bekijk meer van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Praatkaarten over kanker

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties