Over To Remind You 

To Remind You is een communicatie- en adviesbureau gespecialiseerd in het concretiseren van gedragsverandering. Wij bedenken en maken middelen om gedragsverandering te ondersteunen die passen bij de doelgroep. Daartoe doen wij intensief doelgroeponderzoek. Onze focus ligt op gezondheid; onze middelen zijn laagdrempelig en praktisch toepasbaar.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Gedragsverandering is een complex en moeizaam proces, maar zeker niet onmogelijk. Gelukkig biedt de theorie van gedragsverandering talrijke handreikingen die mensen kunnen inzetten om hun gedrag aan te passen. Bijvoorbeeld om een gezondere leefstijl aan te leren. Helaas bereiken deze theoretische inzichten niet iedereen doordat de wijze van presenteren niet aansluit bij het begripsniveau van de ontvanger. De woorden in de brochure zijn te moeilijk; de navigatie van de website is te ingewikkeld of de ‘handzame tips’ passen niet bij hun dagelijks leven. Het is onze uitdaging om middelen te ontwikkelen die wél aansluiten bij de doelgroep en zodoende bijdragen aan meer gezondheidsvaardigheid. Wij werken samen met de doelgroep en pre-testen in de doelgroep.

 

To Remind You zet haar expertise in om:

  • met doelgroep specifieke middelen gezondheidsverschillen de verkleinen
  • het belang van gezondheidsvaardigheden steeds weer te agenderen in haar netwerk
  • haar klanten te sturen richting communicatie om maat geschikt voor een beperkt gezondheidsvaardig publiek
  • onderzoek te ondersteunen dat verbetering van gezondheidsvaardigheden als onderwerp heeft

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Bij de initiatieven van To Remind You rond het thema gezondheidsvaardigheden gaat het altijd om de ontwikkeling van middelen die op maat gemaakt zijn en ondersteunend zijn bij gedragsverandering. Wij helpen bedrijven bij het activeren van werknemers in bijvoorbeeld productie- en assemblagefuncties als het gaat om ARBO en BRAVO-activiteiten. Wij werken voor organisaties voor wie toegankelijke en begrijpelijke patiëntenvoorlichting belangrijk is.

 

Enkele voorbeelden zijn:

  • De ontwikkeling van een serie beeldlexicons waarin voedingswaarden niet in tabellen zijn weergegeven maar zijn gevisualiseerd | zienweteneten.nl 
  • Ondersteuning van masterstudenten, bijvoorbeeld in ‘gezondheid & gedrag’ of diëtetiek 
  • Initiëren van middelenontwikkeling met aandacht voor de gezondheidsvaardigheden van de doelgroep

Partner sinds:

2018

Website:

www.toremindyou.nl

Contactpersoon

Hanneke de Bruin

hdb@toremindyou.nl