Over HANN


Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) zet zich in voor Meer Gezonde Jaren voor álle inwoners van Noord-Nederland, jong en oud, door te werken aan een omgeving die gezondheid stimuleert.

Wij doen dit door partijen samen te brengen en gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen of bestaande activiteiten een stapje verder te helpen. Samen met betrokken ondernemers, denkers en beslissers bouwen we gezonde coalities op het vlak van wonen, sport en bewegen, voeding, vaardigheden, zingeving en sociale samenhang.

Alhoewel de focus op Noord-Nederland ligt, is HANNN ook betrokken bij diverse landelijke en Europese programma’s waardoor we onze gezonde ambities nog breder kunnen trekken.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden


Met het programma Vitaal & Vaardig is HANNN betrokken bij diverse initiatieven en projecten die positief bijdragen aan gezondheid en zich inzetten voor het op een vitale en vaardige manier ouder worden.
Van belang is dat mensen blijven meedoen in de maatschappij en (beter) grip krijgen op hun levensloop en eigen regie. Dit doen we ook door bij te dragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale gezondheidsvaardigheden.

In 2016 heeft HANNN zich dan ook aangesloten bij de Alliantie Gezondheid en Geletterdheid. Er is immers genoeg winst te behalen op dit vlak: taal maakt gelukkiger, taal doet participeren, taal maakt actiever en productiever op de arbeidsmarkt én taal maakt gezonder!

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken heeft HANNN het initiatief genomen om jaarlijks, in samenwerking met relevante partners, een grote taalconferentie in Noord-Nederland te organiseren met de titel: Taal & Gezondheid 'wanneer taal een probleem is voor je gezondheid'.
Inmiddels hebben we 2 mooie en succesvolle taalconferenties mogen organiseren in Drenthe (2018) en Friesland (2019) en er volgen zeker meer. Enorm leuk is ook dat het concept van ‘onze’ taalconferentie inmiddels door verschillende andere regio’s is geadopteerd en er landelijk al meerdere mooie taalconferenties zijn georganiseerd.

Uit evaluaties en reacties van de bezoekers na deze conferenties bleek dat er (vooral bij de zorgprofessionals) behoefte was aan praktische handvatten om laaggeletterdheid en beperkte basisvaardigheden beter te kunnen herkennen en hierover in gesprek te gaan met de patiënt en/of cliënt. In het kader van het Tel mee met Taal- actieprogramma hebben HANNN en Sardes dan ook de handen ineen geslagen en zijn het programma Zorg voor Basisvaardigheden gestart.

Alle verzamelde informatie uit de nodige gesprekken, ingevulde vragenlijsten en verschillende bijeenkomsten binnen dit programma, gaan we gebruiken voor de organisatie van nieuwe bijeenkomsten en het bieden van een uitgebreide inventarisatie van het reeds bestaande (regionale) aanbod aan trainingen en materialen. Dit alles in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen aangezien zij zelf natuurlijk het beste kunnen aangeven waar ze bij de zorgprofessional tegenaan lopen.

Partner sinds:

2019

Website:

www.hannn.eu

Contactpersoon

Allette Snijder

allette.snijder@hannn.eu

050-800 32 66