Over de Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een belangrijke coördinerende rol in het netwerk van openbare bibliotheken. We zijn de spil in het netwerk van (openbare) bibliotheken in Nederland en we bouwen aan de nationale digitale bibliotheek. Samen met de openbare bibliotheken zetten wij ons in voor leesbevordering, toegang tot kennis en informatie, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Vanuit dat perspectief helpen de KB en bibliotheken mensen om te gaan met digitale toepassingen en het vinden, begrijpen en toepassen van informatie op het gebied van gezondheid.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het thema gezondheid en (digitale) zorg wordt steeds belangrijker binnen de bibliotheek. Er gebeurt momenteel dan ook al veel op dit gebied. Denk aan het lesprogramma DigiVitaler dat veel bibliotheken aanbieden of de ondersteuning die zij geven rondom de donorregistratie, Coronamelder en de Corona-check-app. Verder komen er bij het Informatiepunt vragen binnen gerelateerd aan de WMO en het PGB en organiseren bibliotheken op lokaal niveau informatiebijeenkomsten, spreekuren i.s.m. verschillende partners uit de zorg- en welzijnssector.

Deze initiatieven tonen aan dat de tijd rijp werd om het thema gezondheid en (digitale) zorg structureel te verankeren binnen het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden, en tegelijkertijd binnen de bibliotheekbranche als onderdeel van de brede, maatschappelijk-educatieve bibliotheek zoals benoemd in het Bibliotheekconvenant.

In 2022 werd daarom, in samenwerking met SPN, een projectteam in het leven geroepen. In aansluiting op de algemene doelstelling van het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden en de Netwerkagenda 2021-2023 van de Openbare Bibliotheekvoorzieningen willen we met de inzet van dit project gezondheid en (digitale) zorg eraan bijdragen dat iedereen volwaardig kan meedoen in de maatschappij, gezondheidsverschillen verkleinen en ervoor zorgen dat iedereen gelijkwaardig kan profiteren van nieuwe, innovatieve zorgtoepassingen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Sinds begin 2022 is het project Bibliotheek en Gezondheidsvaardigheden gestart vanuit SPN|KB. Het projectteam slaat een brug tussen de zorgsector en de openbare bibliotheken om de samenwerking tussen die twee werelden op gang te helpen. 

Naast het formuleren van een duidelijke propositie Bibliotheek en Gezondheid dragen diverse initiatieven bij aan het normaliseren van een gezondheidsaanpak binnen bibliotheken. Het projectteam heeft o.a. het zorglandschap in kaart gebracht, een kennisdossier aangelegd en een toolkit samengesteld met best practices uit de branche van programmering rondom het thema gezondheid en (digitale) zorg en succesvolle samenwerkingen met de zorgsector.

Dit alles passende in 3 wettelijke kernfuncties van de bibliotheek:

  • Toegang tot kennis en informatie
  • Ontwikkeling en Educatie
  • Ontmoeting en Debat 

In een handige animatie voor zorgprofessionals wordt uitgelegd wat de bibliotheek kan bijdragen aan actuele zorgthema’s, zoals digitalisering, preventie en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ook is er een landingspagina op BibliotheekNetwerk ontwikkelt, specifiek voor zorgprofessionals.

Partner sinds:

2022

Website:

www.bibliotheeknetwerk.nl

Contactpersoon

Eline de Visser

eline.spn@sdginnovatie.nl