Over GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. In opdracht van deze gemeenten bewaken en bevorderen we de gezondheid van al hun inwoners. Daarbij gaat onze speciale aandacht uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. We willen eraan bijdragen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dat de Zuid-Limburgse jeugd gezond opgroeit en dat de mensen zich veilig en prettig voelen in de wijk waarin ze wonen. Daarom staan we dicht bij de burgers, want alleen op die manier kunnen we erachter komen wat ze hiervoor nodig hebben.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

In juli 2015 is er binnen de GGD een aandachtsgroep/werkgroep gestart met de volgende doelen:

  • Bewustwording binnen de GGD ZL van de ernst en omvang van het probleem
  • Toetsen en aanpassen op B1 niveau van correspondentie, foldermateriaal, websites
    en dergelijke.
  • Het scholen van medewerkers.
  • Bewustwording vergroten bij andere instanties waarmee wij contact hebben bijv.
    Vangnet met Participatiehuis en gemeenten.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Interne werkgroep met ambassadeurs
Er is een werkgroep opgezet binnen de GGD waarbij van elke afdeling een of meerdere personen plaats nemen. Zij zijn de ambassadeurs binnen hun afdeling die laaggeletterdheid op de kaart moeten houden en medewerkers bewust moeten maken hoe dit probleem aan te pakken.

 

Aanpassen website/brieven/documenten op B1 niveau
Per afdeling worden brieven, folders, vragenlijsten en toestemmingsverklaringen gescreend. ROC’s zijn ingeschakeld (laaggeletterden zelf) om mee te kijken en te verbeteren.

 

Refereerbijeenkomst over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigvaardigheden
Wat betekent het voor patiënten als zij moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. En wat betekent het voor professionals als zij met deze patiënten geconfronteerd worden? Deze vragen stonden 29 juni 2017 centraal tijdens een zeer drukbezochte referereerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid over het thema: Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden: hoe houd je rekening met elkaar?

 

Factsheet Met Taal Gezonder! voor GGD medewerkers en instanties
Factsheet voor bewustwording van professionals om taalgebruik begrijpelijk en bereikbaar te maken.

Partner sinds:

2016

Website:

www.ggdzl.nl/

Contactpersoon

Truusje Diepenmaat

Truus.Diepenmaat@ggdzl.nl

046 – 850 54 22

Bekijk meer van GGD Zuid Limburg

Met Taal Gezonder!

GGD Zuid Limburg