Over Healthy Parenting

Healthy Parenting is een (zorg)organisatie en zet zich in voor veerkrachtige, gezonde en gelukkige families in zowel hun leef- als werkomgeving. Dat doen wij door het aanbieden van coaching, ondersteuning middels leefstijlprogramma’s inclusief de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), workshops en activiteiten voor ouders, families, professionals, (zorg en welzijn) organisaties en gemeentes.


 

In de huidige maatschappij is het aanleren van gezondheidsvaardigheden niet vanzelfsprekend. De informatieverstrekking omtrent voeding, beweging en gedrag loopt erg uiteen en zorgt voor verwarring. Als de kennis en vaardigheden je ontbreken om gezonde keuzes voor jezelf en voor jouw familie te maken word je onzeker en ervaar je geen eigen regie. Wij zien de rol van familie als essentieel en geloven sterk in het belang van gezond gedrag, vertrouwen in zelfmanagement van moeders én vaders. Zij leggen immers de basis voor een toekomstige gezonde generatie.

 

Het kunnen nemen van regie vergt bewustwording. Het stellen van doelen en vergroten van de eigen effectiviteit helpen daarbij. Om dit te verwezenlijken zijn goede gezondheidsvaardigheden onontbeerlijk. Het kunnen lezen, begrijpen en toepassen van informatie omtrent mentale, fysieke en emotionele gezondheid is de basis welke volgens Healthy Parenting ten grondslag ligt aan het bouwen van veerkrachtige, gezonde en gelukkige families.

 

Wij zoeken samen met de cliënten naar dagelijkse gezonde leef- en werkgewoontes die helpen om persoonlijke- en familiedoelen te bereiken. Hierbij betrekken we ook de omgeving. We gaan breed aan de slag. Door met de familie, de gemeente, de zorg en de werkgever samen te werken wordt de basis gelegd om de juiste gewoontes te trainen, te begrijpen en toe te passen. Het leren omgaan met terugval speelt hierbij een belangrijke rol. Door gedragsverandering domein overstijgend te borgen wordt deze duurzaam. Op die manier geven we de ouder en de familie de kans om de beste versie van zichzelf te zijn.

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Ons doel is het bevorderen van gezondheid, welzijn en het voorkomen van ziekten. Wij voelen de noodzaak en de verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan een gezonde toekomstige generatie.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Cure

  • Stoppen met Roken coaching (voor, tijdens en na de zwangerschap)
  • Uitvoeren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zowel voor, tijdens als na een zwangerschap

 

Care

  • Professionele ondersteuning, praktische hulp, coaching en spreekuren voor ouders in periodes dat het even niet lekker loopt.
  • Slaapcoaching

 

Community

  • De voedselapotheek participeert in wijkprojecten
  • Cocobombes stimuleert bewustwording voeding
  • Activiteiten en workshops mbt het aanleren en vergroten gezondheidsvaardigheden

Partner sinds:

2020

Website:

www.healthyparenting.nl

Contactpersoon

Anne-Marie Janssens

amj@healthyparenting.nl

085-2006267

“Het aanleren van gezondheidsvaardigheden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door mensen mee te nemen in mogelijkheden én veilig voelende kansen te bieden bied je eenieder de kans om het verleden in haar waarde te laten en te beginnen met een nieuwe toekomst. ”