Over de Gezonde Leefstijl Company

 
De Gezonde Leefstijl Company (GLC) zet mensen in beweging. Met onze gecombineerde leefstijlinterventies werken we aan gezondheid, bewegen, gezonder eten en meedoen in de maatschappij.
Wij geven handen en voeten aan de noodzakelijke verbinding tussen gemeenten, zorg, welzijn en sport/bewegen waarmee wordt bijgedragen aan het overbruggen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en een hogere maatschappelijke participatie.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Onze visie is dat gezondheidsvaardigheden een belangrijke verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn. Onze missie is het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen met projecten die mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. We doen dit door onze interventies toegankelijk te maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We maken de verbinding tussen de verschillende domeinen van gemeenten, zorg, welzijn en sport. We ondersteunen de professionals daarbij met adviezen en begeleiding. Met deze integrale aanpak en samenwerking binnen en met de verschillende domeinen streven we naar een maximale ondersteuning van onze doelgroep.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De GLC heeft twee interventies ontwikkeld door en voor de doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden. Beide zijn opgenomen in de interventie database van het RIVM, loket gezond leven.

 

De gecombineerde leefstijlinterventie Samen Sportief in Beweging is sinds november 2020 opgenomen in de basisverzekering. Daarmee is het vanaf 2021 mogelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden om zonder kosten een passende GLI te volgen. Op www.samensportiefinbeweging.nl is informatie te vinden voor professionals en voor de toekomstige deelnemers.

Partner sinds:

2020

Website:

www.gezondeleefstijlcompany.nl

Contactpersoon

Meike Los

meike@gezondeleefstijlcompany.nl