Over Espria

Het zorgconcern Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans en PartiCura. Espria vormt met woningbouwcorporatie Woonzorg Nederland een personele unie. Samen bieden wij als maatschappelijk betrokken dienstverleners een breed pakket aan diensten in wonen, service en zorg. Door deze samenwerking, door groot te zijn in kleinschaligheid, kunnen we de kracht van mensen in hun eigen sociale omgeving zo veel mogelijk benutten. En daarmee willen wij bijdragen aan de wens van elk mens om zo lang mogelijk zelfstandigheid te bewaren en een zo waardevol mogelijk leven te kunnen leiden.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Espria zet zich in voor participatie van kwetsbare mensen in onze samenleving. Meehelpen aan het terugdringen van laaggeletterdheid is een van de instrumenten. Espria streeft verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening na. Daarnaast wil Espria laaggeletterde cliënten en hun omgeving meer grip geven op relevante informatie binnen en buiten de organisatie. Gestreefd wordt naar een situatie waarin alle medewerkers laaggeletterdheid signaleren, bespreekbaar maken, passend met laaggeletterden communiceren en hen waar mogelijk doorverwijzen naar taaleducatie.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Espria heeft van 2012 tot medio 2015 een samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven met als doel medewerkers er bewust van te maken dat veel cliënten laaggeletterd zijn. Er wordt veel gedaan aan interne publiciteit rond laaggeletterdheid en er zijn praktische initiatieven. Bijvoorbeeld trainingen eenvoudig schrijven, verbetering van websites, trainingen voor medewerkers, onder de aandacht brengen van geschikte voorlichtingsmaterialen, participatie van De Trans in Taal voor het Leven, herkenningswijzers in werk-agenda’s.

Partner sinds:

2015

Website:

www.espria.nl

Contactpersoon

Anneke Nusselder

anneke.nusselder@home.nl

06-4972009