Over Nierpatiënten Vereniging Nederland

De Nierpatiënten Vereniging Nederland is met 7.500 leden dé vereniging van en voor mensen met een nierziekte en hun familie, partners en donoren. Samen zetten we ons in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en zorg. Dat doen we door middel van voorlichting, themabijeenkomsten, ontmoetingsdagen, ondersteuning en achterbanraadplegingen. Ons Steun- en adviespunt (STAP) biedt persoonlijke informatie en begeleiding bij de impact die een nierziekte heeft op het dagelijks leven van patiënten (denk aan gevolgen voor scholing, werk en inkomen).  We komen ook op voor de belangen van alle nierpatiënten in Nederland. Door inbreng vanuit de patiënt in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van medische richtlijnen. Door lobby bij landelijke politici en overleg met verzekeraars en zorgverleners. Door samen te werken met de Nierstichting, andere patiëntenorganisaties en koepels, initiatieven te nemen of ons erbij aan te sluiten. Steeds vanuit het oogpunt van mensen met een nierziekte.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Als NVN vinden we het van groot belang dat onze diensten en activiteiten breed toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle  mensen met een nierziekte en hun naasten. Uiteraard ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Aandacht en alertheid op de omvang en begrijpelijkheid van teksten en variatie in het aanbod in woord, beeld en geluid.

Partner sinds:

2016

Website:

www.nvn.nl

Contactpersoon

Petra Huizenga

huizenga@nvn.nl

035 – 691 21 28