Over Nederlandse Diabetes Federatie

NDF is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. De federatie telt tien lidorganisaties. De NDF zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het diabetesveld tegenover de overheid, de media en tal van partijen in de zorgsector en daarbuiten.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De NDF heeft het thema ‘Diabetes en diversiteit’ benoemd als een speerpunt in haar meerjarenbeleidsplan. De ondersteuning van mensen met diabetes met een kwetsbare positie in de samenleving staat hierin centraal. Zij vallen vaak tussen wal en schip omdat de huidige zorg en het hieraan gerelateerde ondersteuningsaanbod veelal gericht is op de blanke, redelijk tot goed opgeleide, volwassen Nederlander. Echter, wanneer wordt gekeken naar de cijfers over diabetes type 2 kan gesteld worden dat deze aandoening bovengemiddeld voorkomt bij mensen met een lage sociaal economische status, ouderen en mensen van een niet westerse-afkomst. Bovendien spelen bij deze groepen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden een aanzienlijke rol; mensen begrijpen de aan hen verstrekte informatie onvoldoende waardoor zij deze niet adequaat kunnen toepassen. Wat vervolgens een direct negatief effect heeft op het succes van de behandeling en ondersteuning.

 

Kortom, kwetsbare groepen maar ook hun zorgverleners kunnen onvoldoende uit de voeten met het huidige ondersteuningsaanbod. De NDF wil hierin verandering brengen door in te spelen op de behoefte aan ondersteuningsaanbod op maat. Door doelgroepen te faciliteren willen we komen tot een optimale behandeling en een zo goed mogelijk (kwaliteit van) leven voor mensen met diabetes & een niet-westerse afkomst. Twee projecten waaraan in dit kader in 2017 wordt gewerkt, zijn:

 

Zorg op maat voor mensen met diabetes & een niet-westerse afkomst met Novo Nordisk is maatschappelijk partner en de digitale heruitgave van de map ‘Praten-platen over diabetes, gefinancierd door het Diabetes Fonds.

Partner sinds:

2017

Website:

diabetesfederatie.nl/

Bekijk meer van Nederlandse Diabetes Federatie

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

Nederlandse Diabetes Federatie