Over het Landelijk steunpunt medezeggenschap

Het landelijk steunpunt medezeggenschap, is een koepelorganisatie van cliëntenraden en biedt diensten aan op het gebied van medezeggenschap, kwaliteitsverbetering en klachtopvang in de curatieve- en gehandicaptenzorg, ggz, verslavingszorg, ouderenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang.

 


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden:

Het Landelijk steunpunt medezeggenschap stimuleert dat de stem van mensen die zorg ontvangen doorklinkt in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het Landelijk steunpunt medezeggenschap wil de deelname van cliënten aan de samenleving helpen bevorderen en bijdragen aan de emancipatie van cliënten. Aandacht voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is daarbij een belangrijke voorwaarde. Het Landelijk steunpunt medezeggenschap ondersteunt cliënten, cliëntenraden en zorginstellingen om het beste uit (mede)zeggenschap te halen door:

 1. Het versterken van collectieve medezeggenschap door het ondersteunen van cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap.
 2. Het versterken van individuele zeggenschap van cliënten en het verbeteren van kwaliteit van zorg door diensten op het gebied van klachtopvang.
 3. Het initiëren van verbeteringen in de kwaliteit van zorg en welzijn door diensten op het gebied van kwaliteitstoetsingen en –verbeteringen.
 4. Het vergroten van de landelijke inbreng vanuit cliënten en cliëntenraden door belangenbehartiging bij de landelijke overheid, beleidsmakers en onderzoeksinstanties.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden:

 • Informatiemateriaal over het werk van de cliëntenraad op verschillende leesniveaus (inclusief gebruik van pictogrammen).
 • Audiovisueel materiaal over het werk van de cliëntenraad.
 • Gesproken tekst op de website voor mensen die moeilijk lezen.
 • Kwaliteitstoetsingen en verbeterinformatie in eenvoudige taal.
 • Informatie over klachtopvang in eenvoudige taal en audiovisuele middelen.
 • Ondersteunen van cliëntenraden bij het betrekken van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij medezeggenschap en het op de kaart zetten van dit onderwerp bij de zorgorganisatie. (artikel: Gezondheidsvaardigheden van de achterban [link artikel pdf]).
 • Cursussen en bijeenkomsten afgestemd op vaardigheden van mensen.
 • Ondersteuning van cliëntenraden van mensen met een beperking.

Partner sinds:

2018

Website:

www.hetlsr.nl/

Contactpersoon

Jasper Boele (directeur/bestuurder)

j.boele@hetlsr.nl

030 293 76 64

Bekijk meer van Landelijk steunpunt medezeggenschap

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

Landelijk steunpunt medezeggenschap