Over DialogueTrainer

DialogueTrainer ondersteunt (zorg)professionals bij het ontwikkelen van professionele gespreksvaardigheden. We bieden een online oefenomgeving waarbinnen professionals lastige gesprekken kunnen oefenen – met virtuele patiënten, cliënten, collega’s et cetera.

De spelomgeving van DialogueTrainer is ontwikkeld op Universiteit Utrecht om het eigen communicatie-onderwijs te verbeteren door de focus te leggen op ervaringsleren. Samen met gemeente Utrecht, Stichting Overvecht Gezond en Stichting Volte zijn scenario’s ontwikkeld en is de software als De Virtuele Patiënt succesvol getoetst in de eerstelijns zorgpraktijk in Utrecht.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

In de zorg is goede communicatie essentieel. Een goede relatie tussen professional en patiënt draagt direct bij aan de gezondheid van de patiënt en gespreksvaardigheden zijn hierbij erg belangrijk. DialogueTrainer wil in brede zin professionals beter toerusten tot het effectief voeren van ‘lastige’ gesprekken. In de huidige beweging richting het stimuleren van meer eigen regie en zelfmanagement van patiënten wil DialogueTrainer professionals actief ondersteunen in het aanleren van de juiste vaardigheden die dit gedrag bij patiënten bevorderen.

 

Dit doet DialogueTrainer door:

 

  • tools en gespreksscenario’s te ontwikkelen op basis van casuïstiek, samen met professionals;
  • te participeren in zorginnovatie projecten;
  • te ondersteunen bij ontwerp en implementatie van innovatief gespreksvaardigheden onderwijs;
  • zich inhoudelijk te richten op zelfmanagement, shared decision making en lage gezondheidsvaardigheden.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

DialogueTrainer participeert in het lopende project Goed Begrepen: Naar passende informatievoorziening en besluitvorming in de palliatieve zorg in de tweedelijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hierin werken we samen met Pharos en Nivel naar een toolbox voor het trainen van gespreksvaardigheden van professionals in de overgang van curatieve naar palliatieve zorg.

 

Samen met Universiteit Utrecht werken we vanaf 2018 aan een Europees EIT Digital Wellbeing project ‘Empowering elderly people in conversations with healthcare professionals’. Hiermee willen we ouderen ondersteunen bij een goede voorbereiding op gesprekken met zorgprofessionals, en daarmee de zorg efficiënter maken.

 

DialogueTrainer draagt bij aan de professionele vaardigheden voor het bevorderen van zelfmanagement bij mensen met chronische ziekten binnen een project met Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Partner sinds:

2017

Website:

www.dialoguetrainer.com/

Contactpersoon

Michiel Hulsbergen

michiel@dialoguetrainer.com

06 54 38 12 30

Bekijk meer van DialogueTrainer

Bespreken van laaggeletterdheid | online lesmodule

DialogueTrainer