Over Alsare

Alsare academie houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord. Scholing, training, coaching en advisering zijn hiertoe de voornaamste activiteiten.

Elke dag weer opnieuw kun je, als je daar oog voor hebt, zien dat er ongelofelijk veel talent in Nederland aanwezig is. Dit talent moet vaak door de persoon zelf (opnieuw) ontdekt worden. Alsare biedt de gelegenheid, het klimaat, de instrumenten en de omgeving om dit mogelijk te maken.


Alsare is actief en west en midden Nederland met haar hoofdkantoor in Rotterdam.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Het motto van Alsare is: ‘Alles wat we leren doen, leren we al doende’. Deze visie op leren is volledig op zijn plaats in de trajecten basisvaardigheden en taal in de context. Het gaat om het ontwikkelen van de taal- en gezondheid gerelateerde competenties van de deelnemers.
De aangeboden taal wordt direct toegepast in de praktijk van de deelnemer. Die eigen praktijk wordt ook meegenomen naar de lessen.

 

Alleen een taal leren uit een boek heeft geen enkele zin. Iemand die moeite heeft met de taal en daarom bijvoorbeeld geen toegang heeft tot de informatie over het zorgsysteem, gezondheid gerelateerde vraagstukken en de rechten en plichten in de samenleving moet hetgeen hij in de les leert kunnen oefenen bij de zorgverlener, het CJG, de school, de sport- en activiteitenvereniging. Alsare heeft daar met haar netwerkpartners per project afspraken over gemaakt.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterdheid speelt een grote rol bij het ontbreken van gezondheidsvaardigheden.


Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden hebben vaker last van een of meerdere chronische ziekten, ervaren meer spanning of depressieve klachten en ervaren hun gezondheid vaker als minder goed.
De nadruk binnen de taalcursus ligt op het verbeteren van vaardigheden, die iemand nodig heeft om gezond te leven en te kunnen communiceren met de zorg. Elke cursist krijgt zijn eigen programma.


Binnen het thema gezondheid is er veel aandacht voor digitale vaardigheden.
De deelnemers die het moeilijk vinden om te werken op de computer is er een aparte cursus digitale vaardigheden als voortraject mogelijk.


Deelnemers, die moeite hebben met lezen en schrijven, volgen eerst een cursus alfabetisering waarin zij dit (beter) leren. Daarna kunnen zij door in een thematraject van hun keus.

 

Traject Taal en Gezondheid

Traject Taal en Gezondheid

Werkboek

 

Taal & Gezondheid

Werkboek

 

Digitale vaardigheden gezondheid

Werkboek

 

Geld en gezondheid

Module 1: Wie ben ik?

Aanvragen en gebruik van DigiD / Een e-mailadres aanmaken / Gebruik van Sociale Media / Veilig op het Internet.

Op welke zorgtoeslagen of andere toeslagen heb ik wel/geen recht?

Module 2: De zorg in Nederland

Website ‘Mijn toeslagen’ en informatie over de zorgtoeslag.

 

Module 3: De zorg die ik nodig heb

Kennis over het gebruik van websites en zorgapps m.b.t. E-health, bijvoorbeeld zorgdossier inzien.

 

Wat is de eigen bijdrage, welke zorgkosten moet ik zelf betalen en welke zorgkosten worden door de verzekering vergoed?

Module 4: Gezond leven en bewegen

Websites bekijken en vergelijken.

Wat kost sporten?

Hoe gezond eten met een kleine beurs?

Module 5: De Zorgverzekering

Digitaal zoeken naar een zorgverzekering. Verzekeringen kunnen vergelijken en informatie opzoeken over vergoedingen.

Digitaal betalen van bijvoorbeeld zorgkosten (via websites en apps).

Hoe kies ik een zorgverzekering, hoe is deze opgebouwd en wat kost een zorgverzekering?

Hoe declareer ik zorgkosten?

 

Website:

alsare.nl

Contactpersoon

Laura van der Baan

l.van.der.baan@alsare.nl

010-4324911