Over Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland is een algemeen ziekenhuis in een regionaal gezondheidsnetwerk. We voelen ons sterk verbonden met de regio. We zetten ons in voor een gezonde regio waar mensen op ons kunnen rekenen. Dat betekent dat patiënten voor standaard medische zorg bij ons terecht kunnen. We bepalen samen met hen wat er nodig is om zo goed mogelijk verder te kunnen. Ziekenhuis Rivierenland heeft naast de hoofdlocatie in Tiel ook een locatie in Culemborg.

 

In onze visie en missie staat de patiënt bovenaan. Dat doen we vanuit het holistisch gedachtengoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Voor ons begint alles bij de vraag hoe de patiënt zijn of haar gezondheid ervaart en wat voor de patiënt belangrijk is. Gezondheid is breder dan medische zorg. We zien gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

We vinden het belangrijk dat onze communicatie aansluit op onze patiënten. We houden hierbij rekening met het bovengemiddelde percentage laaggeletterden in onze regio. De communicatie moet eenduidig en begrijpelijk zijn, zowel in de spreekkamer als in de communicatie-uitingen die we, online en offline, inzetten.

Doelen die we willen realiseren zijn op te splitsen in interne en externe doelgroepen.

 

1. Zorgverleners

 • We willen bij onze zorgverleners de bewustwording over laaggeletterdheid vergroten.
 • Het signaleren van lage digitale- en/of taalvaardigheden en eventueel doorverwijzen willen we borgen binnen de werkprocessen in de organisatie.

2. Patiënten en bezoekers

 • Het toegankelijker en eenvoudiger maken van onze communicatie.
 • Ondersteuning bieden aan patiënten met beperkte(re) digitale- en/of taalvaardigheden.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Ziekenhuis Rivierenland heeft diverse activiteiten waarmee er aandacht is voor laaggeletterdheid en/of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 • We werken met de Ziekenhuis Rivierenland Voorlichtingsmethode (ZRVM). Deze methode geeft stap voor stap aan waar rekening mee gehouden moet worden in de voorlichting aan patiënten. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van barrières en deze vastleggen in het dossier van de patiënt. Zorgverleners doorlopen jaarlijks een e-learning om de methode actueel en scherp te houden.
 • We hebben continue aandacht voor het schrijven van teksten op een heldere en begrijpelijke manier op minimaal taalniveau B1. Dit is voor de patiëntinformatie nog in ontwikkeling.
 • Onze website heeft een ‘voorleesknop’ en vertaalfunctie.
 • We bieden ondersteuning aan patiënten die moeite hebben met digitale- en/of taalvaardigheden:
  • Patiënten kunnen sinds september 2021 telefonisch vragen stellen over bijvoorbeeld ons patiëntenportaal (MijnZR) of de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aan de Helpdesk Digitale Zorg.
  • Vanaf begin 2023 kunnen patiënten ook terecht bij de vrijwilligers van het Digi-Taal Servicepunt in de centrale hal van ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor hulp bij digitale toepassingen, maar ook voor het invullen van digitale vragenlijsten ter voorbereiding op een bezoek aan de arts. Waar nodig verwijzen de getrainde vrijwilligers door naar taalpunten in de regio.
  • Samen met Bibliotheek Rivierenland ontwikkelden we de cursus ‘Digivitaler’. Deze cursus is voor patiënten die hulp nodig hebben bij het gebruik van de digitale middelen van ons ziekenhuis. In vier bijeenkomsten leren zij meer over onder andere inloggen in MijnZR en beeldbellen via BeterDichtbij.
 • Tijdens de Week van Lezen en Schrijven in september zetten we het thema laaggeletterdheid extra in de schijnwerpers, met campagnes gericht op zorgverleners en patiënten.
 • In de regio Rivierenland werkt ons ziekenhuis vanuit het Taalakkoord Rivierenland samen met partijen in de regio om meer aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. We leren van elkaar en denken gezamenlijk na over oplossingen om laaggeletterdheid te herkennen en terug te dringen.

Partner sinds:

2023

Website:

www.ziekenhuisrivierenland.nl/

Contactpersoon

Caroline van der Burg

caroline.vanderburg@zrt.nl

0634298741

“Het is belangrijk dat patiënten de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen goed begrijpen, zodat ze zelf kunnen mee beslissen over de behandeling die bij hen past. Daarvoor is het nodig dat wij onze teksten en andere communicatie, bijvoorbeeld in de spreekkamer, zo begrijpelijk mogelijk maken.”