De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers. De apotheker verleent individuele farmaceutische patiëntenzorg. Zo zorgt hij voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. De apotheker coacht de patiënt in zijn geneesmiddelgebruik en bewaakt de medicatieveiligheid. Zo helpt hij de patiënt om zo lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te verhogen.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

In 2014 heeft de KNMP met Pharos een convenant gesloten om goed medicijngebruik bij laaggeletterden en migranten te bevorderen. In het meerjarenprogramma 2014-2018 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd op het gebied van materialen, richtlijnen, opleiding en (na)scholing.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De initiatieven bij bovengenoemde doelstellingen hebben geleid tot een website met informatie en materialen. Daarnaast heeft de KNMP om het onderwerp onder de aandacht te brengen en uit de taboesfeer te halen, de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen’ ontwikkeld. De campagne richt zich op:

 

  • bewustwording van het probleem van laaggeletterdheid en medicijngebruik bij een algemeen publiek en bij zorgverleners;
  • herkenning van laaggeletterden door zorgverleners;
  • beter begrip van medicijninformatie door tools aan te bieden gericht op laaggeletterden.

De campagne heeft diverse tools opgeleverd. Een overzicht van medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden is te vinden op website van KNMP.

De KNMP draagt ook bij aan initiatieven van andere organisaties op het gebied van laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden.

Partner sinds:

2014

Website:

www.knmp.nl

Contactpersoon

Nicolette van Horssen

n.van.horssen@knmp.nl

Bekijk meer van Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Apotheek.nl

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Stappenplan

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

RALPH gesprekshandleiding

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Checklist Observaties in de apotheek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Instructievideo’s over medicijnen

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)