Heb je een vraag over gezondheidsvaardigheden? Of over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden?
Misschien vind je je vraag bij deze veelgestelde vragen. Uiteraard helpen we je ook graag verder. Neem contact met ons op, stuur een e-mail naar gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.  

Over gezondheidsvaardigheden

Wat is een korte definitie van gezondheidsvaardigheden?

Cognitieve en sociale vaardigheden die men nodig heeft voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid (WHO,2014). Een uitgebreide definitie vind je in de factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Op onze pagina leren en inspireren vind je meer publicaties over dit onderwerp. 

Wat zijn persoonlijke gezondheidsvaardigheden?

Persoonlijke gezondheidsvaardigheden gaan over de mate waarin een individu informatie kan vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Deze vaardigheden zijn niet statisch. Het welbevinden van een individuen is van invloed op hoe informatie wordt verwerkt.

Lees meer over: Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Wat zijn gezondheidsvaardigheden van organisaties?

Gezondheidsvaardigheden van organisaties gaan over de mate waarin een organisatie is toegerust om informatie over zorg en gezondheid toegankelijk te maken voor iedereen. Denk hierbij aan schriftelijke en/of digitale informatie, gespreksvoering en inclusief onderzoek.

Lees meer over: Wat zijn gezondheidsvaardigheden van organisaties?

Is er een verband tussen lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid?

Ja, er is een verband. Sommige mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn, hebben ook moeite met lezen en schrijven. Echter omvat het begrip gezondheidsvaardigheden meer dan kunnen lezen en schrijven.

Om welke vaardigheden gaat het bij gezondheidsvaardigheden?

Onder gezondheidsvaardigheden vallen onder andere lees- en schrijfvaardigheden en rekenvaardigheden. Het gaat ook om het vermogen om informatie te vinden, waarbij ook in digitale vaardigheden in toenemende mate een rol spelen. Bredere definities omvatten ook psychologische kenmerken, zoals zelfvertrouwen, motivatie en kritisch vermogen, en sociale vaardigheden.

In het kort zeggen we doorgaans dat gezondheidsvaardigheden gaan over het kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie. 

Hoe kan ik iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen?

Hoe kan ik iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen? Je kunt letten op:

 • Moeite hebben met het invullen van formulieren
 • Slecht formuleren van de vragen en niet duidelijk kunnen aangeven waar diegene last van heeft
 • Slecht antwoord kunnen geven op vragen
 • Moeite hebben met juist gebruiken van medicatie

Raadpleeg onze tips en materialen. 

Hoeveel mensen in Nederland hebben beperkte gezondheidsvaardigheden?

Percentage laaggeletterdheid in de Nederlandse bevolking is 18% (2,5 miljoen volgens Algemene Rekenkamer). Het aantal mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is 24,5% (zie factsheet).

Bekijk meer cijfers bij onze publicaties

Wat zijn de gevolgen van beperkte gezondheidsvaardigheden?

Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten. Het gaat hierbij zowel om een minder goede (ervaren) gezondheid als om een grotere kans op overlijden.

Over de Alliantie Gezondheisdvaardigheden

Hoe is de Alliantie Gezondheidsvaardigheden ontstaan?

Iemand die gezondheidsvaardig is, heeft kennis over gezonde leefstijl en is in staat om gezond te leven. De volgende factoren spelen een rol bij het wel of niet ‘gezondheidsvaardig’ zijn:

 • Lezen en schrijven
 • Rekenvaardigheid
 • Kennis over ziekten en gezondheid
 • Het vermogen om vragen te durven stellen

Uit Europees onderzoek blijkt dat ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking niet genoeg vaardigheden heeft om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen (HSL-EU, 2011). Zij hebben daardoor moeite hun weg te vinden in de zorg. We mogen het als samenleving niet accepteren dat zo veel mensen niet voldoende kunnen meedoen en daardoor gezondheidsschade lijden.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is in 2010 gestart om dit probleem aan te pakken. De alliantie heeft als doel krachten te bundelen om meer mensen in de maatschappij te kunnen laten participeren met genoeg kennis en vaardigheden om gezond te leven.

Werk je mee? Bekijk de mogelijkheden om partner te worden.

Kan ik partner worden?

Alle organisaties, instellingen, bedrijven of individuen die zich willen inzetten voor een maatschappij waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft om keuzes te maken als het gaat om de eigen gezondheid, kunnen zich aansluiten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Lees meer informatie over partner worden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan ik kennismaken met de partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden?

Zeker, elke partner heeft één (of meerdere) contactpersonen. Er is ook een besloten LinkedIn groep, hier kun je kennis maken met partners en andere geïnteresseerden. Twee maal per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst, hier zijn zowel partners als geïnteresseerden welkom. Schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief, of volg ons op Twitter of LinkedIn voor het laatste nieuws. 

Kan ik deelnemen in een werkgroep?

Fijn dat je een actieve bijdrage wil leveren aan de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Elke werkgroep heeft een eigen voorzitter, je kunt direct contact opnemen met de betreffende voorzitter. Je vindt de contactgegevens van de werkgroepen via: gezondheidsvaardigheden.nl/over-de-alliantie

Kan ik mijn materiaal aanleveren?

Goed dat jij jouw materiaal wil delen op onze website. Op gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen voegen we materialen toe geschikt zijn voor iedereen. Of trainingen en lesmaterialen over gezondheidsvaardigheden. Lees meer over welke materialen we toevoegen op gezondheidsvaardigheden.nl.

Wil jij jouw materiaal toevoegen? Stuur dan een e-mail naar: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 
Vermeld: 

 • Link naar waar je het materiaal kan vinden
 • Geef aan voor wie het materiaal is gemaakt
 • Geef aan of dit materiaal is getest bij gebruikers
 • Vermeld een contactpersoon
 • Voeg een afbeelding toe, bij voorkeur in 850 x 400 pixels 

Welke materialen vind ik op gezondheidsvaardigheden.nl?

Hier op onze website vind je onder 'raadplegen' een groeiende database aan kosteloos beschikbare materialen. Materialen die je als zorgverlener kan inzetten en geschikt zijn voor patiënten of cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

 

Als netwerk, gericht op het delen van kennis, hebben wij geen waardeoordeel. Wij beoordelen de materialen die we op gezondheidsvaardigheden.nl plaatsen dan ook niet op kwaliteit. We streven er naar om bij elk materiaal zo volledig mogelijk te zijn. 


Lees meer over de materialen op onze website.

Kan ik nieuws aanleveren voor gezondheidsvaardigheden.nl?

Jouw nieuws over gezondheidsvaardigheden is van harte welkom op onze website! Op gezondheidsvaardigheden.nl/nieuws plaatsen we nieuws voor en door partners en geïnteresseerden.  

Wil jij jouw nieuws delen? Stuur dan een e-mail naar: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 
Vermeld: 

 • Een kort nieuwsbericht, eventueel met verwijzing naar de originele bron
 • Vermeld een contactpersoon
 • Voeg een afbeelding toe, bij voorkeur in 850 x 400 pixels 

 

Je kan je nieuwsbericht ook zelf plaatsen via onze besloten LinkedIn groep.

Kan ik mijn bijeenkomst of webinar plaatsen op jullie agenda?

Jouw webinar of (online) bijeenkomst is van harte welkom op onze website. Op gezondheidsvaardigheden.nl/agenda plaatsen we congressen en bijeenkomsten die (oa) gaan over het thema gezondheidsvaardigheden. Dit zijn tips voor en door partners en geïnteresseerden.  

Wil jij jouw agenda item delen? Stuur dan een e-mail naar: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 
Vermeld: 

 • Korte informatie over de bijeenkomst 
 • Vermeld een contactpersoon
 • Voeg een afbeelding toe, bij voorkeur in 850 x 400 pixels 

Je kan je uitnodiging ook zelf plaatsen via onze besloten LinkedIn groep.

Kan ik een persbericht sturen?

Jouw persbericht is van harte welkom op onze website! Op gezondheidsvaardigheden.nl/nieuws plaatsen we nieuws voor en door partners en geïnteresseerden.  

Wil jij jouw nieuws delen? Stuur dan een e-mail naar: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 
Vermeld: 

 • Een kort nieuwsbericht, eventueel met verwijzing naar de originele bron
 • Vermeld een contactpersoon
 • Voeg een afbeelding toe, bij voorkeur in 850 x 400 pixels 

Je kan je persbericht ook zelf plaatsen via onze besloten LinkedIn groep.

Kan ik de Alliantie Gezondheidsvaardigheden om advies vragen?

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is een netwerk gericht op delen van kennis. Om die reden kunnen we geen hulp of advies aanbieden. Wel brengen we je natuurlijk graag in contact met onze partners die je mogelijk verder kunnen helpen.

Wij hebben de volgende tips voor je:

Mijn vraag staat er niet tussen, kan ik contact met jullie opnemen?

Uiteraard helpen wij je graag verder. Via onze contact pagina vind je contactgevens van Coryke van Vulpen, dagelijks coördinator van de Alliantie. Zij beantwoordt graag je vragen en kan je in contact brengen met een van de partners.