Over VIG

De VIG is de Nederlandse brancheorganisatie van 44 (internationale) geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccins. Onze leden maken de medicijnen voor morgen, voor de behandeling van ziekten die tot nu toe moeilijk of niet te behandelen zijn. Zij zetten zich elke dag in om oplossingen te vinden die mensen beter maken en hun kwaliteit van leven verhogen.

Als brancheorganisatie zetten wij ons in voor een omgeving waarin onze leden nieuwe geneesmiddelen kunnen blijven (blijven) ontwikkelen, produceren en beschikbaar houden voor patiënten. Samen met onze leden pakken wij maatschappelijke uitdagingen aan. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en om in samenwerking met zorgpartners de zorgtransitie te realiseren.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben bij medicijngebruik behoefte aan gezondheidsinformatie die toegankelijk en begrijpelijk is. Geneesmiddelenbedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Als ontwikkelaar en leverancier van medicijnen maken wij informatie voor patiënten die deze middelen soms wel elke dag en voor de rest van hun leven blijven gebruiken. Het is essentieel dat de informatie over geneesmiddelen voor alle gebruikers te begrijpen is, zodat patiënten deze medicijnen op de juiste manier kunnen gebruiken. De VIG zet zich in om namens én met haar leden de informatie over onze geneesmiddelen beter begrijpelijk en bruikbaar te maken.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De VIG zet zich in voor betere informatie over geneesmiddelen. Dit doen we onder andere door deelname aan het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, onze samenwerking met het CBG voor o.a. uniforme pictogrammen en nu met onze deelname aan de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Als brancheorganisatie willen wij inzichten uit het netwerk ophalen om onze leden verder te inspireren en te trainen in het ontwikkelen van begrijpelijke informatie.

“Het is van belang dat iedere patiënt weet waarom en hoe zijn of haar geneesmiddel gebruikt moet worden. Begrijpelijke informatie over geneesmiddelen helpt daarbij. Leden van de VIG willen graag een bijdrage leveren om de farmaceutische zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren.”