Over Dokters van de wereld

Dokters van de Wereld gelooft in een wereld waar iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en waar het recht op gezondheid erkend wordt als mensenrecht. Onze missie is daarom het waarborgen van het recht op gezondheidszorg en gezondheid. Dit doen wij met behulp van de volgende activiteiten.


Het verlenen van hulp aan kwetsbare groepen die uitgesloten zijn van gezondheidszorg in binnen- en buitenland

Dokters van de Wereld biedt medische zorg en steun aan groepen die uitgesloten zijn van zorg, ter overbrugging naar een structurele oplossing. Onze teams houden zich bezig met directe medische hulp, preventie, bemiddeling, doorverwijzing en training van medisch personeel.

 

Het opkomen voor recht op zorg en getuigen van misstanden in toegang tot zorg

Op basis van wat wij in de praktijk zien, getuigen wij van schendingen van het recht op gezondheid. Wij gaan de discussie aan met de politieke verantwoordelijken, zorgverleners, instanties en andere betrokkenen.

 

Het geven van voorlichting aan publiek om bewustwording te vergroten 

Via voorlichtingscampagnes, ambassadeurs, onze mediakanalen en pers vergroten wij de bewustwording en betrokkenheid van het Nederlandse publiek.

 

Dokters van de Wereld zet zich in Nederland in voor het recht op gezondheid en de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Gezondheidszorg is een internationaal erkend mensenrecht dat ook bij wet in Nederland is vastgelegd. Voor mensen zonder verblijfspapieren blijkt het in de praktijk echter lastig om zonder bemiddeling medische zorg te krijgen. Het niet of te laat ontvangen van medisch noodzakelijke zorg brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt voor mensen die extra kwetsbaar zijn zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, kinderen en mensen met psychische problemen. Maar ook voor andere ongedocumenteerde migranten. Sinds september 2015 zet Dokters van de Wereld zich ook in voor asielzoekers in COA noodopvang middels medische triage voor goede verwijzing naar reguliere gezondheidszorg, en middels voorlichting over de Nederlandse gezondheidszorg en zelfredzaamheid om gezond te blijven.

 

Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

In Nederland werkt DvdW aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ongedocumenteerden en asielzoekers, met name door het informeren en voorlichten van individuen tijdens consulten en groepen over rechten en plichten omtrent toegang tot gezondheidszorg in Nederland, de werking van de Nederlandse gezondheidszorg, en hoe gezond te zijn en blijven in Nederland (bijv over gezonde levensstijl, voeding, omgaan met stress, anticonceptie). Daarnaast wordt begeleiding geboden in het vinden van passende zorg, en worden zo praktische vaardigheden aangeleerd.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Binnen het Zorgrecht programma voor ongedocumenteerden:

 

  • Individuele voorlichting tijdens consulten door BIG geregistreerde medische vrijwilligers in Amsterdam, Den Haag en diverse locaties middels een Zorgbus
  • Groepsvoorlichting aan groepen migranten in Amsterdam, Den Haag en diverse locaties middels een Zorgbus

Binnen het Migratierespons initiatief wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een voorlichtingspakket voor asielzoekers in AZCs regio Utrecht met GGD, en aan laagdrempelige psychosociale hulp voor asielzoekers.

Partner sinds:

2016

Website:

doktersvandewereld.org