Over Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen is gemeente in het zuiden van de provincie Drenthe in Nederland. De hoofdplaats is het gelijknamige Hoogeveen. De gemeente heeft een oppervlakte van 129 km² en heeft 55.287 inwoners.


Doelstellingen:

 

Stimuleren van een gezonde leefstijl voor iedereen

 

Vergroten van gezondheidsvaardigheden

Van inwoners verwachten we dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Kan iedereen dat? Lagere gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten. Eén op de twee Nederlanders heeft moeite zelf regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Dit heeft enerzijds te maken met functionele lees- en rekenvaardigheden en het vermogen om informatie te vinden en te verwerken en anderzijds met hun zelfvertrouwen, motivatie, kritisch vermogen en sociale vaardigheden. Maar gezondheidsvaardigheden kun je leren en ontwikkelen. Het gaat dan om:

 

  • niveau van kennis en informatie over gezondheidszaken
  • invloed van leefstijl op gezondheid
  • zorggebruik en de toegang tot de zorg
  • communicatie met de zorgverlener
  • zelfmanagement

We onderzoeken de beste methode en testen dit in een pilot voor zowel volwassenen als ouderen.

 

Daarnaast zijn we actief in het bestrijden van laaggeletterdheid. Hiervoor hebben we samen met lokale partners onlangs het actieprogramma ‘Hoogeveen telt mee met taal’ opgesteld.

 

Ondersteunen van kwetsbare groepen

Welke groepen of thema’s hebben naast de algemene preventieve activiteiten nog extra aandacht nodig?

 

Verkleinen gezondheidsverschillen op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau (SES)

 

  • Volgens de World Health Organisation zijn gezondheidsvaardigheden bepalend voor de ongelijkheid in gezondheid. Het aanleren van gezondheidsvaardigheden uit speerpunt 1.2 draagt ook bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. In 2019 heeft een vijfde van de inwoners van de lage SES-wijken/dorpen (dit zijn de rode wijken uit de sociale structuurvisie) gezondheidsvaardigheden aangeleerd.
  • Onder andere om de kindzones in Hoogeveen te stimuleren, doen we mee in het programma Veenkoloniën, gericht op het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen en het uitbannen van generatie-op-generatie armoede en werkloosheid. Vanuit een gezamenlijke focus bepalen we concrete gezondheidsdoelen. Door gerichte samenwerking tussen de bevolking en partners op het gebied van de eerstelijnsgezondheidszorg, de zorgverzekeraars, de publieke gezondheidszorg, welzijn, geboortezorg en de zorg voor ouderen kan de al bestaande inzet worden versterkt. Zo worden de zorgverleners die betrokken zijn bij het project Een goede start geschoold op het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Partner sinds:

2016

Website:

www.hoogeveen.nl/

Contactpersoon

Esther Knapen

e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl

0528 – 291466