Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden – aankomende – professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden:

De paramedische, verpleegkundige en opleidingen in het Instituut voor Bewegingsstudies (onder meer fysiotherapie) hebben de doelstelling om de studenten kennis te laten nemen van het onderwerp gezondheidsvaardigheden en hen te trainen in het herkennen van de (doelgroep) zorgvragers met lage gezondheidsvaardigheden. Vraagstukken rondom Gezondheidsvaardigheden komen ook in toenemende regelmaat voor als onderwerp van afstudeerprojecten van onze studenten.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden:

Er lopen binnen de Hogeschool Utrecht, met name in het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven een aantal onderzoeksprojecten gericht op gezondheidsvaardigheden. Zo is er het project ’Verbeteren van medicatie zelfmanagement voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en Diabetes Mellitus type 2’ dat in co-creatie met de doelgroep laag gezondheidsvaardigen samen de interventie ontwikkelt, test en uitwerkt. Medicatie zelfmanagement is een ongekende uitdaging voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Zij willen hierin graag digitaal ondersteund worden, de interventies die tot nu toe zijn ontwikkeld houden te weinig rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep zelf. Daar wil dit project een verandering in brengen.

Binnen het project 'Eten met lange tanden’ (in samenwerking met de HAN Hogeschool) wordt onderzocht welke vragen mondhygiënisten kunnen stellen aan patiënten om problemen op het terrein van voedingsinname in kaart te brengen en welke vragen diëtisten kunnen stellen aan patiënten om problemen met mondgezondheid te signaleren. Ook wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van voedingslessen voor de opleiding verpleegkunde en geneeskunde. Dit in opdracht van het Ministerie van VWS.

Partner sinds:

2017

Website:

www.hu.nl

Contactpersoon

Lennie Donné

lennie.donne@hu.nl

088 481 2098

Bekijk meer van Hogeschool Utrecht

DCO Gezondheidsvaardigheden

Hogeschool Utrecht