Over UPPER

UPPER is onderdeel van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Via bijna 1300 openbare en 79 ziekenhuisapotheken voert UPPER praktijkonderzoek en praktijkstages (voor studenten Farmacie van de Universiteit Utrecht) uit. De onderzoeksprojecten zijn gericht op apotheekwerkzaamheden, patiënten of voorschrijvers. UPPER kan ook praktijkonderzoek van andere partijen faciliteren, door hierbij ondersteuning of advies te geven. Het praktijkonderzoek dat door UPPER uitgevoerd wordt is gerelateerd aan de farmaceutische beroepspraktijk en heeft als doel om de (kwaliteit van) farmaceutische patientenzorg te verbeteren. De onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit apotheken of via apotheken verzameld. Belangrijke thema’s van dit onderzoek zijn gezondheidsvaardigheden, therapietrouw en communicatie met patiënten aan de (apotheek) balie. In het onderzoek wordt zowel het perspectief van patiënten als de zorgverleners belicht.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Gegevens uit de (farmaceutische) beroepspraktijk zijn essentieel voor de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van bijvoorbeeld farmaceutische patiëntenzorg en evidence-based beroepsuitoefening. Bovendien hebben de participerende apothekers toegang tot wetenschappelijk onderzoek, waarmee zij meer inzicht krijgen in hun eigen functioneren en zo de uitkomsten van hun interventies en handelen kunnen verbeteren.

Met onderzoek op het gebied van gezondheidsvaardigheden wil UPPER het apotheekteam  meer bewust maken van deze problematiek, wensen van patiënten in kaart brengen en apothekers ondersteunen om zodoende deze patiënten beter te kunnen begeleiden bij het (goed) gebruik van geneesmiddelen

Initiatieven op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Voor het herkennen en begeleiden van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de apotheek, heeft UPPER in samenwerking met NIVEL de RALPH gesprekshandleiding (Recognizing and Addressing Limited PHarmaceutical literacy) ontwikkeld. Deze praktische gesprekshandleiding bestaat uit 10 vragen die gaan over het eigen geneesmiddelgebruik van de patiënt, en biedt de mogelijkheid de begeleiding bij het geneesmiddelgebruik aan te passen aan de vaardigheden en de behoeften van de patiënt.

 

De RALPH gesprekshandleiding en bijbehorende toelichting zijn vrij beschikbaar voor gebruik in de apotheek, en kunnen via de website van de KNMP gedownload worden.  Hier is ook het boekje “Geneesmiddelgebruik en gezondheidsvaardigheden: tips en tools voor de apotheek” te downloaden.

Bekijk meer van UPPER – onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk, Universiteit Utrecht

RALPH gesprekshandleiding

UPPER – onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk, Universiteit Utrecht