Over Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen en hun ouders in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • Vertegenwoordigen van kinderen en hun ouders in de medische zorg.
  • Vertolken van de kinderstem van alle kinderen die medische zorg nodig hebben en hun gezin in het ziekenhuis, thuis of elders.
  • Publiceren van kennis en keuzeinformatie over de kind- en gezinsgerichtheid middels de Smileys op de eigen website en op ZorgkaartNederland.nl, rapporten en praktische tools.
  • Adviseren van kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en (zorg)professionals over samen beslissen, (kinder)participatie, psychosociale zorg, goede voorbereiding en nazorg, wet- en regelgeving, rechten en vele andere zaken binnen de medische kindzorg.
  • Informeren over de nieuwste ontwikkelingen vanuit het perspectief van kind en gezin via het Kind&Zorg Magazine en blog, publicaties, sociale media, presentaties en alle overige voorlichtingsactiviteiten.
  • Stimuleren van samenwerking over de muren heen en kennisdeling door zorgprofessionals, beleids- en kwaliteitsmanagers in de kindzorg met kind en gezin centraal en in de regie met aandacht voor de 4 kinderleefdomeinen medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid.
  • Bevorderen van kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg door middel van ontwikkelingsprocessen binnen zorgorganisaties via onze tool Smiley kwaliteitskeurmerkprogramma. 
  • Stimuleren van kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg bij kwaliteitsstandaardontwikkeling en door middel van advisering aan (o.a.) de (semi-)overheid, zorgorganisaties, branche- en beroepsorganisaties.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Websites van Stichting Kind en Ziekenhuis

Partner sinds:

2018

Website:

www.kindenziekenhuis.nl

Contactpersoon

Eva Schmidt-Cnossen

e.schmidt-cnossen@kindenziekenhuis.nl

Bekijk meer van Stichting Kind en Ziekenhuis

3 Goede vragen voor kinderen

Stichting Kind en Ziekenhuis