Over Ilse Raats 


Ilse Raats combineert een passie voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven met een jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitszorg, patiëntgerichtheid en implementatie van innovaties. In haar rol als adviseur, trainer of projectleider wil zij bijdragen aan zorg die is afgestemd op de wensen, behoeften en verwachtingen van patiënten, cliënten en hun naasten. Zo heeft zij vele zorgprofessionals getraind om gezondheidsvaardigheden van hun patiënten te bevorderen. Zij brengt verschillende perspectieven bijeen, zoals dat van patiënten, naasten en medewerkers, en faciliteert vandaar uit een dialoog of samenwerking om de zorg te verbeteren.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

  • Promotie van het concept van gezondheidsvaardigheden in alle werkzaamheden en met alle samenwerkingspartners waar relevant en mogelijk.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • Bevorderen van toegankelijkheid van informatie over gezondheid en ziekte via lidmaatschap van de redactie van de website www.thuisarts.nl 
  • Bevorderen van samen beslissen met mensen met niet-aangeboren hersenletsel door de ontwikkeling van keuzehulpen die aangepast zijn voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden (project van Kennisnetwerk CVA Nederland).
  • Aandacht voor gezondheidsvaardigheden in het onderwijs aan patiëntenorganisaties over patiëntenversies en keuzehulpen (onderdeel van de cursus richtlijnontwikkeling van PGOsupport).

Partner sinds:

2017