Over Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Laagopgeleiden overlijden 4 jaar eerder dan hoogopgeleiden. Zij leven 15 jaar minder lang in goed ervaren gezondheid. Als je bijvoorbeeld kanker hebt, heb je als hoogopgeleide patiënt meer kans om dat te overleven dan een laagopgeleide.

Pharos deelt kennis over het terugdringen van gezondheidsverschillen met zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. Dit gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Pharos streeft naar een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt op een optimale gezondheid. Toegankelijke informatie en zorg is een belangrijke voorwaarde daarbij. Want zonder gelijke kansen op goede informatie, geen gelijke kansen op een goede gezondheid. Het thema gezondheidsvaardigheden is daarmee een belangrijke sleutel bij het terugdringen van gezondheidsverschillen.

 

We stimuleren en ondersteunen organisaties om een ‘gezondheidsvaardige organisatie’ te worden: een organisatie die toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen. Het is dus een organisatie die rekening houdt met het uiteenlopende niveau van gezondheidsvaardigheden in de samenleving.

 

Dat kan door je taalniveau aan te passen op het niveau van de patiënt of cliënt. Of door ze te helpen met eenvoudig voorlichtingsmateriaal. Het is belangrijk ervaringsdeskundigen te betrekken in de productie van die voorlichting. Ook begrijpelijke eHealth is noodzakelijk voor toegankelijke zorg. In een samenleving die steeds digitaler wordt, kan nog altijd 18 procent van de Nederlanders niet of nauwelijks voldoende overweg met digitale toepassingen. Een ander voorbeeld is het inclusief uitvoeren van onderzoek, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen en je resultaten echt een goed beeld geven van je hele populatie.

 

Pharos zet haar expertise in om:

 • gezondheidsverschillen te verkleinen,
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren,
 • preventie te bevorderen en
 • zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Bij de initiatieven van Pharos rond het thema gezondheidsvaardigheden, gaat het erom dat het zorg- en preventieaanbod iedereen bereikt en goed werkt. Ook laagopgeleiden en migranten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

Pharos biedt organisaties kennis en diverse instrumenten bij het worden van een ‘gezondheidsvaardige organisatie’ en voert gezamenlijk projecten uit om de toegankelijkheid van zorg voor kwetsbare groepen te versterken. Hierbij werken wij nauw samen met ervaringsdeskundigen. Naast kennis en instrumenten bieden wij trainingen en leertrajecten aan, bijvoorbeeld rond het zelf ontwikkelen van begrijpelijk materiaal en het testen hiervan onder ervaringsdeskundigen.

 

Enkele voorbeelden:

 • kennis en instrumenten voor toegankelijke informatie en zorg, zoals de ‘Test: hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?’
 • leertrajecten waarin organisaties leren om zelf eenvoudig voorlichtingsmateriaal ontwikkelen en testen met ervaringsdeskundigen
 • trainingen aan professionals, o.a. over effectief communiceren met laaggeletterden (met een trainingsacteur) en over coachende vaardigheden
 • inspiratiebijeenkomsten of workshops om organisaties op weg te helpen met het thema
 • een praktijkcheck, waarbij je als organisatie bezoek krijgt van iemand van Pharos en een ervaringsdeskundige
 • advies op maat aan organisaties (preventie/zorg) of gemeenten om beter aan te sluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
 • kennis, informatie en inspiratie over digitale zorgtoepassingen. eHealth of digitale zorg die iedereen kan gebruiken: hoe doe je dat?

Partner sinds:

2010

Website:

www.pharos.nl

Contactpersoon

Coryke van Vulpen

C.vanVulpen@pharos.nl

030 234 9800

“Bij Pharos werken we aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Aansluiten bij uiteenlopende niveaus van gezondheidsvaardigheden is daarbij ontzettend belangrijk. - Coryke van Vulpen coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden”

Bekijk meer van Pharos

De terugvraagmethode

Pharos

Voorlichtingsmateriaal testen

Pharos

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen

Pharos

Wat zijn gezondheidsvaardigen van een organisatie?

Pharos

Gesprekstechnieken in de zorg

Pharos

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

Pharos

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

Pharos

Duidelijke vragenlijsten

Pharos

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

Pharos

Patiëntvriendelijke termenlijst

Pharos

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

Pharos

Basis gezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen voor professionals in de gezondheidszorg

Pharos

Inclusief onderzoek

Pharos

Model: 10 kenmerken van een gezondheidsvaardige organisatie

Pharos

Checklist Toegankelijke Informatie

Pharos

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

Pharos

Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten

Pharos

Is jouw huisartsenpraktijk toegankelijk voor laaggeletterden?

Pharos

Quickscan digitale vaardigheden

Pharos

Beeldverhalen Mediawijsheid

Pharos

De zeven meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal

Pharos

Een ziekenhuis voor iedereen

Pharos

Stappenplan

Pharos

Beeldverhalen opvoedinformatie

Pharos

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

Pharos

Checklist Observaties in de apotheek

Pharos

Beeldverhalen opvoedproblemen

Pharos

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

Pharos

Voorbeeld 'Toegankelijke praktijk'

Pharos

Terugvraagmethode: poster en kaart

Pharos

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

Pharos

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

Pharos

Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

Pharos

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Pharos

Module Gezondheidsvaardigheden

Pharos

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

Pharos

Dounia praat en overwint

Pharos

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

Pharos

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

Pharos

Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

Pharos

Module Gezond Inburgeren

Pharos

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Pharos

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Pharos

Website "Begrijp je lichaam"

Pharos

Folder Hepatitis B Virus

Pharos

Website "Baby huilt"

Pharos

Folder Mondzorg in meerdere talen

Pharos

Website "Straks zwanger worden"

Pharos

Handboek COPD

Pharos

Handboek Diabetes

Pharos

In gesprek over de laatste levensfase

Pharos

Ismail doet vreemd

Pharos

Marian heeft een depressie

Pharos

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

Pharos

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

Pharos

Praatplaten over spelen en voeding

Pharos

Problemen na meisjes-besnijdenis

Pharos

Syriërs gezond

Pharos

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

Pharos

Zora is zwanger

Pharos

Gesprekskaart

Pharos

Praatkaarten over kanker

Pharos

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Pharos

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

Pharos

eHealth4ALL

Pharos

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

Pharos

Beeldbellen

Pharos

Praatkaarten over het afweersysteem en biologische medicijnen

Pharos

Corona woordenlijst

Pharos

Routekaart ‘Naar een begrijpelijke zorg met basisvaardige patiënten’

Pharos

Tipkaart laaggeletterdheid in de sport

Pharos

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

Pharos

Keuzekaarten: samen beslissen in de spreekkamer

Pharos