Over UMCG

De Sociale Geneeskunde legt de verbinding tussen de samenleving en de geneeskunde. Het is dat deel van de geneeskunde dat onderzoek doet naar de wisselwerking tussen ziekte en gezondheid enerzijds en de samenleving anderzijds. Sociale geneeskunde richt zich op het bevorderen van gezondheid en het bestrijden van ziekte, maar ook op participatie en goed verdelen en toedelen van zorg.

 

In alle fasen van het leven ontmoeten we sociaal geneeskundigen. Denk aan de consultatiearts of de bedrijfsarts. Ongeveer een kwart van alle artsen in Nederland is namelijk werkzaam in de sociale geneeskunde! De sociaal- geneeskundige beroepsuitoefening kent twee hoofdstromen, Arbeid en Gezondheid, het werkterrein van de bedrijfs- en verzekeringsartsen, en Maatschappij en Gezondheid, het werkterrein van artsen bij GGD’en, JGZ-instellingen, de inspecties voor de gezondheidszorg etc.

 

De Sociale Geneeskunde houdt zich bezig met tal van maatschappelijke vraagstukken, zoals efficiënte en betaalbare ouderenzorg, de sociale en psychische problematiek waarmee de jeugd(gezondheids)zorg geconfronteerd wordt, het beschermen van de gezondheid van werknemers die langer doorwerken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende disciplines en professionals uit het werkveld.


Kerntaken van de sectie Sociale Geneeskunde

Onze kerntaken zijn onderzoekonderwijs en academisering. Daarnaast houden we ons bezig met maatschappelijke advisering over onderwerpen, zoals normstelling in arbeidssituaties. Stafleden van de sectie treden op als adviseur voor instanties, zoals de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek. Informatie over adviesfuncties en overige nevenfuncties van de staf en onderzoekers vindt u in de betreffende medewerkerspagina’s (MePa’s) van de sectie Sociale Geneeskunde.

 

De sectie is de brug tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijks Universiteit Groningen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het IROHLA project is een groot onderzoek in Europees samenwerkingsverband geweest. Alle informatie en resultaten zijn te vinden online: de algemene websiteHealth literacy centre  en policy briefs IROHLA.

 

In 2017 wordt een nieuw onderzoek gestart om IROHLA een vervolg te kunnen geven. Lees het persbericht hier.