De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Patiëntenverenigingen

Belangenorganisaties

Beroepsorganisaties

Onderzoeksinstituten

Zelfstandigen

Onderwijsinstellingen

Fondsen

Kenniscentra

Ontwerp- / communicatiebureaus

Gemeenten en GGD'en

Zorgorganisaties

Overige