De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Onderwijsinstellingen

Zelfstandigen

Ontwerp- / communicatiebureaus

Kenniscentra

Beroepsorganisaties

Fondsen

Patiëntenverenigingen

Belangenorganisaties

Zorgorganisaties

Gemeenten en GGD'en

Overige

Onderzoeksinstituten