De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Zelfstandigen

Patiëntenverenigingen

Belangenorganisaties

Onderzoeksinstituten

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Fondsen

Zorgorganisaties

Beroepsorganisaties

Overige

Onderwijsinstellingen

Ontwerp- / communicatiebureaus