De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Onderzoeksinstituten

Onderwijsinstellingen

Overige

Fondsen

Patiëntenverenigingen

Zelfstandigen

Zorgorganisaties

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Ontwerp- / communicatiebureaus

Belangenorganisaties

Beroepsorganisaties