De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Zorgorganisaties

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Onderzoeksinstituten

Zelfstandigen

Fondsen

Beroepsorganisaties

Overige

Patiëntenverenigingen

Belangenorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Onderwijsinstellingen