De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Ontwerp- / communicatiebureaus

Onderzoeksinstituten

Belangenorganisaties

Overige

Fondsen

Kenniscentra

Zelfstandigen

Patiëntenverenigingen

Gemeenten en GGD'en

Onderwijsinstellingen

Beroepsorganisaties

Zorgorganisaties