De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Belangenorganisaties

Zelfstandigen

Beroepsorganisaties

Overige

Fondsen

Ontwerp- / communicatiebureaus

Patiëntenverenigingen

Onderzoeksinstituten

Gemeenten en GGD'en

Kenniscentra

Zorgorganisaties

Onderwijsinstellingen