De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Onderzoeksinstituten

Onderwijsinstellingen

Kenniscentra

Zorgorganisaties

Zelfstandigen

Overige

Fondsen

Gemeenten en GGD'en

Patiëntenverenigingen

Ontwerp- / communicatiebureaus

Belangenorganisaties

Beroepsorganisaties