De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Patiëntenverenigingen

Onderwijsinstellingen

Belangenorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Overige

Gemeenten en GGD'en

Kenniscentra

Verzekeraars

Onderzoeksinstituten

Zorgorganisaties

Zelfstandigen

Fondsen

Beroepsorganisaties