De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Onderwijsinstellingen

Belangenorganisaties

Zorgorganisaties

Zelfstandigen

Beroepsorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Overige

Fondsen

Onderzoeksinstituten

Patiëntenverenigingen