De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Zelfstandigen

Overige

Kenniscentra

Onderzoeksinstituten

Gemeenten en GGD'en

Belangenorganisaties

Beroepsorganisaties

Fondsen

Patiëntenverenigingen

Ontwerp- / communicatiebureaus

Onderwijsinstellingen

Zorgorganisaties