De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Kenniscentra

Zorgorganisaties

Patiëntenverenigingen

Onderwijsinstellingen

Zelfstandigen

Beroepsorganisaties

Overige

Belangenorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Fondsen

Onderzoeksinstituten

Gemeenten en GGD'en