De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Onderwijsinstellingen

Zelfstandigen

Beroepsorganisaties

Fondsen

Verzekeraars

Belangenorganisaties

Overige

Kenniscentra

Zorgorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Gemeenten en GGD'en

Onderzoeksinstituten

Patiëntenverenigingen