Over Pharos

Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos werkt vraaggericht en ondersteunt landelijke en lokale organisaties, overheden en professionals die vragen hebben over het verbeteren van hun zorg- en preventieaanbod.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

In het werk van Pharos staat het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ centraal. In Nederland heeft iedereen recht heeft op kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg. Bij migranten en laagopgeleiden is vaak sprake van beperkte gezondheidsvaardigheden. Laaggeletterden, of mensen die niet of nauwelijks naar school zijn gegaan, hebben niet alleen moeite met lezen en rekenen, maar missen ook een aantal andere basisvaardigheden. Kennis van het menselijk lichaam, vooruitdenken, plannen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, symptomen op een logische manier presenteren. Dat is allemaal moeilijk voor wie weinig opleiding heeft. Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, of het Nederlandse zorgsysteem niet kennen, kunnen over te weinig gezondheidsvaardigheden beschikken. Gezondheidsvaardigheden zijn een belangrijke verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

 

Pharos zet haar expertise in om:

  • gezondheidsverschillen te verkleinen,
  • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren,
  • preventie te bevorderen en
  • het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Bij de initiatieven van Pharos rond het thema gezondheidsvaardigheden, gaat het erom dat het zorg- en preventie aanbod iedereen bereikt en goed werkt. Ook laagopgeleiden en migranten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos baseert haar expertise op wetenschappelijke kennis, praktijkervaring van zorgverleners en begeleiders en  intensieve samenwerking met laaggeletterden en niet-westerse migranten zelf.

 

Enkele voorbeelden:

  • ontwikkelen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal
  • trainingen aan professionals, o.a. over effectief communiceren met laaggeletterden en over coachende vaardigheden
  • advies op maat aan gemeenten en zorgorganisaties om beter aan te sluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Partner sinds:

2010

Website:

www.pharos.nl

Contactpersoon

Coryke van Vulpen

c.vulpen@pharos.nl

“Mijn missie: nul gezondheidsverschillen!
Laagopgeleiden overlijden 7 jaar eerder dan hoogopgeleiden en leven 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan hoogopgeleiden. Wist jij dat? - dagelijks coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden Coryke van Vulpen”

Bekijk meer van Pharos

Quickscan digitale vaardigheden

Pharos

Syriërs gezond

Pharos

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

Pharos

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

Pharos

Checklist Toegankelijke informatie

Pharos

Gezondheidsboek

Pharos

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Pharos

Checklist Toegankelijke Informatie

Pharos

Stappenplan

Pharos

Straks zwanger worden

Pharos

Begrijpelijk informeren

Pharos

Beeldverhaal

Pharos

www.begrijpjelichaam.nl

Pharos

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

Pharos

Checklist ontwikkelen eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Pharos

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

Pharos

Checklist Toegankelijke Informatie

Pharos

Training ‘Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening’

Pharos

Handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’

Pharos

Beeldverhalen Mediawijsheid

Pharos

De teach-backmethode

Pharos

www.begrijpjelichaam.nl

Pharos

Voorlichtingsfilm chronische pijn

Pharos

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

Pharos

Herken beperkte gezondheidsvaardigheden in 5 stappen

Pharos

Eenvoudige uitleg DigiDNieuwe Database artikel

Pharos