Over Pharos

Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos werkt vraaggericht en ondersteunt landelijke en lokale organisaties, overheden en professionals die vragen hebben over het verbeteren van hun zorg- en preventieaanbod.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

In het werk van Pharos staat het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ centraal. In Nederland heeft iedereen recht heeft op kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg. Bij migranten en laagopgeleiden is vaak sprake van beperkte gezondheidsvaardigheden. Laaggeletterden, of mensen die niet of nauwelijks naar school zijn gegaan, hebben niet alleen moeite met lezen en rekenen, maar missen ook een aantal andere basisvaardigheden. Kennis van het menselijk lichaam, vooruitdenken, plannen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, symptomen op een logische manier presenteren. Dat is allemaal moeilijk voor wie weinig opleiding heeft. Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, of het Nederlandse zorgsysteem niet kennen, kunnen over te weinig gezondheidsvaardigheden beschikken. Gezondheidsvaardigheden zijn een belangrijke verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

 

Pharos zet haar expertise in om:

  • gezondheidsverschillen te verkleinen,
  • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren,
  • preventie te bevorderen en
  • het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Bij de initiatieven van Pharos rond het thema gezondheidsvaardigheden, gaat het erom dat het zorg- en preventie aanbod iedereen bereikt en goed werkt. Ook laagopgeleiden en migranten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos baseert haar expertise op wetenschappelijke kennis, praktijkervaring van zorgverleners en begeleiders en  intensieve samenwerking met laaggeletterden en niet-westerse migranten zelf.

 

Enkele voorbeelden:

  • ontwikkelen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal
  • trainingen aan professionals, o.a. over effectief communiceren met laaggeletterden en over coachende vaardigheden
  • advies op maat aan gemeenten en zorgorganisaties om beter aan te sluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Partner sinds:

2010

Website:

www.pharos.nl

Contactpersoon

Coryke van Vulpen

C.vanVulpen@pharos.nl

030 234 9800

“Bij Pharos werken we aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Aansluiten bij uiteenlopende niveaus van gezondheidsvaardigheden is daarbij ontzettend belangrijk. - dagelijks coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden Coryke van Vulpen”

Bekijk meer van Pharos

Voorlichtingsmateriaal testen

Pharos

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Pharos

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen

Pharos

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

Pharos

Duidelijke vragenlijsten

Pharos

Sneltest Gezondheidsvaardige Organisatie

Pharos

Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

Pharos

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

Pharos

Checklist Observaties in de apotheek

Pharos

Basis gezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen voor professionals in de gezondheidszorg

Pharos

Inclusief onderzoek

Pharos

Checklist Toegankelijke Informatie

Pharos

De terugvraagmethode

Pharos

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

Pharos

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

Pharos

Beeldverhalen Mediawijsheid

Pharos

Voorbeeld 'Toegankelijke praktijk'

Pharos

De zeven meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal

Pharos

Quickscan digitale vaardigheden

Pharos

Gesprekstechnieken in de zorg

Pharos

Stappenplan

Pharos

Beeldverhalen opvoedinformatie

Pharos

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

Pharos

Beeldverhalen opvoedproblemen

Pharos

Een ziekenhuis voor iedereen

Pharos

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

Pharos

Terugvraagmethode: poster en kaart

Pharos

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

Pharos

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

Pharos

Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

Pharos

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

Pharos

Module Gezondheidsvaardigheden

Pharos

Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten

Pharos

Module Gezond Inburgeren

Pharos

Dounia praat en overwint

Pharos

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

Pharos

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Pharos

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

Pharos

Website "Begrijp je lichaam"

Pharos

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Pharos

Website "Baby huilt"

Pharos

Website "Straks zwanger worden"

Pharos

Folder Hepatitis B Virus

Pharos

Folder Mondzorg in meerdere talen

Pharos

Handboek COPD

Pharos

Handboek Diabetes

Pharos

In gesprek over de laatste levensfase

Pharos

Ismail doet vreemd

Pharos

Marian heeft een depressie

Pharos

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

Pharos

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

Pharos

Praatplaten over spelen en voeding

Pharos

Problemen na meisjes-besnijdenis

Pharos

Syriërs gezond

Pharos

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

Pharos

Zora is zwanger

Pharos

Gesprekskaart

Pharos

Praatkaarten over kanker

Pharos

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Pharos

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

Pharos

eHealth4ALL

Pharos

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

Pharos

Beeldbellen

Pharos

Praatkaarten over het afweersysteem en biologische medicijnen

Pharos

Corona woordenlijst

Pharos

Routekaart ‘Naar een begrijpelijke zorg met basisvaardige patiënten’

Pharos