Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?

Partner Pharos ontwikkelde een infographic voor de eerstelijns zorg: 'Als je ziek bent in Nederland.' De infographic is beschikbaar in zeven talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Dari, Tigrinya en in het Oekraïens.

 

Ga direct naar: 

 


Wat doe je als je ziek bent?

Deze infographic is ontwikkelt om zorgprofessionals én nieuwkomers te ondersteunen. Het geeft antwoord op de vraag: wat moet je doen als je ziek bent in Nederland. Het is voor nieuwkomers in ons land (denk aan vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten) niet altijd duidelijk hoe ons zorgsysteem werkt. 

 

De infographic is beschikbaar in zeven talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Dari, Tigrinya en in het Oekraïens.


Heleen Koudijs, MD, Senior adviseur/projectleider bij Pharos: ‘We willen dat deze infographic op zoveel mogelijk strategische plekken komt te liggen. Zoals bij opvanglocaties, asielzoekerscentra, uitzendorganisaties en zorginstellingen. Zo verbeteren we hopelijk de toegang tot- en de efficiëntie van het Nederlandse gezondheidssysteem’


Gebruik en deel de Infographic Eerstelijns zorg.

Voor wie

Zorgverleners, Patiënten,

Partners

Pharos

Contactpersoon

Heleen Koudijs

H.Koudijs@pharos.nl

Getest?

Ja

Bekijk meer

Samen Beslissen | overzicht van opleidingsmaterialen

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

Taal voor allemaal