Zo bereiken we iedereen | handreiking

Categorie: Partners

Handreiking risico- en crisiscommunicatie specifieke doelgroepen

 

Een handreiking vanuit onze overheid om bij risico- en crisiscommunicatie een grotere groep mensen te bereiken. In de handreiking vind je tips over hoe te communiceren. Juist ook voordat er een crisis is. 

 

Download de handreiking.
Deze handreiking is ontwikkeld door het ministerie van VWS en de NCTV.

 


Specifieke doelgroepen

In deze handreiking vind je adviezen om te communiceren met specifieke doelgroepen. In de handreiking wordt dit alsvolgt omschreven:

"Met massacommunicatie komen we ver. Maar in de praktijk is het een grote uitdaging om iedereen in Nederland snel en goed te bereiken. Er zijn – ook als er geen crisis is – groepen die we onbedoeld, niet altijd voldoende bereiken."


Denk hierbij aan mensen die niet zo goed Nederlands spreken, of die het nieuws niet zo goed kunnen volgen of die een andere culturele achtergrond hebben. Deze groepen worden op dit moment vaak minder goed bereikt en de handreiking legt uit wat je kunt doen om hen wel te bereiken. Er worden tips gegeven die ook buiten crisis situaties worden ingezet. 


Ook in de gezondheidszorg zijn er groepen die we niet voldoende bereiken. Ongeveer één op de vier mensen, heeft moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie over gezondheid, preventie en zorg.

In de handreiking vind je tips om, ook buiten crisissituaties, iedereen te bereiken. 

 

 

Meer tips van onze partners:

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie