Factsheet Gezondheidsvaardigheden


Hoe gezondheidsvaardig is Nederland? Nivel onderzoekt dit elke twee jaar. In 2023 heeft Nivel onderzoek gedaan, één op de drie mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. 


Ga direct naar: 
Gezondheidsvaardigheden in Nederland: factsheet cijfers 2023
Lees het nieuwsbericht van Nivel:
In 2023 heeft een op de drie Nederlanders onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden


Eén op de drie mensen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden gaat over het kunnen vinden, begrijpen en toepassen van informatie over zorg en preventie. Uit de factsheet blijk dat dit voor één op de drie mensen in ons land ingewikkeld is. Dit verkleint de kansen op een goede gezondheid en vergroot de gezondheidsverschillen. Uit de facstheet blijkt ook dat er geen grote verschillen zijn tussen mannen of vrouwen, noch tussen lijftijd. Wanneer je kijkt naar ervaren gezondheid of naar opleidingsniveau dan zie je wel verschillen binnen de groep. 

Prof. dr. Jany Rademakers is hoofd van de onderzoeksafdeling Zorg bij Nivel vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers. Ze licht toe waarom dit zorgelijk is: 'We verwachten in Nederland dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en een actieve rol spelen in hun zorgproces. Maar niet iedereen kan dat. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben behoefte aan eenvoudige informatie en heldere communicatie, en aan extra ondersteuning door zorgprofessionals.' 

Toegankelijke zorg en ondersteuning door middel van tweesporenbeleid

Het Nivel roept op om in te zetten op een tweesporenbeleid. Alleen zo kunnen we de impact van beperkte gezondheidsvaardigheden verkleinen. Enerzijds is het belangrijk om mensen de kans te geven om vaardigheden te vergroten. Denk hierbij aan de aanpak van laaggeletterd of de inzet van toegankelijke gecombineerde leefstijlinterventies (GLI's). Anderzijds is het belangrijk dat informatie over zorg en preventie op een toegankelijke manier wordt aangeboden. Dit geldt in de informatievoorziening, maar ook voor zorgverleners.

Voor wie

Onderzoekers,

Website

www.nivel.nl

Partners

Nivel

Contactpersoon

Prof. dr. Jany Rademakers

j.rademakers@nivel.nl

Bekijk meer

Voorlichtingsmateriaal testen

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

Eerstelijns zorg: wat doe je als je ziek bent?