Terugblik op Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG)

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Op 7 november 2019 organiseerden de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en
de Alliantie gezondheid en geletterdheid gezamenlijk een netwerkbijeenkomst: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG). 

 

Deze bijeenkomst werd voor de vierde keer georganiseerd. Centraal stond de vraag: Goede zorg en preventie, zijn die toegankelijk voor iedereen?  

 

In deze korte terugblik vind je een samenvatting van de goede voorbeelden die de aanwezigen hebben gedeeld. Onderaan de pagina vind je een kort fotoverslag.

 Programma 

We waren te gast bij Universiteit Utrecht waar partner Tessa van Charldorp de plenaire opening verzorgde. Zij is werkzaam bij de bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen en de masteropleiding Interculturele communicatie bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze gaf de aanwezigen onder andere een opdracht om te kijken naar een afbeelding en daarbij een kort verhaal te maken. Hiermee werd duidelijk dat iedereen iets anders ziet. Als zorgprofessional is het belangrijk om daar rekening mee te houden; is mijn boodschap voor iedereen duidelijk?

Na de plenaire opening gingen de deelnemers in groepen uiteen om verder te praten. De groepen begonnen met een korte voorstelronde. Initiatieven en ervaringen werden over en weer uitgewisseld. Ook werd meteen volop genetwerkt: in notitieblokjes verschenen namen en emailadressen en diverse visitekaartjes werden over de tafel geschoven.

Vervolgens bespraken de groepen de vraag wat ieders organisatie momenteel doet om te zorgen dat onze maatschappij beter is ingericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. In deze samenvatting vind je direct een linkje naar de beschikbare materialen. 

De aanwezigen konden daarna twee sessies kiezen:  

 • Praktijkvoorbeeld: maak je cursus geschikt voor iedereen door Emmy Thijssen (GGD Brabant-Zuidoost) 
  Bekijk de presentatie
 • Materiaal ontwikkelen: de Beweegcirkel Talje Dijkhuis (Kenniscentrum Sport) en Joris Swaak (Panton, ontwerpers voor de zorg) 
 • Partner aan het woord: de (toekomstige) zorgprofessional en gezondheidsvaardigheden  Bas Steunenberg, Hoofddocent bij Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie (Hogeschool Utrecht)
  Bekijk de presentatie.
 • Integrale aanpak: ‘Voel je goed!’ Feiten en verhalen Marieke Wiebing, Landelijk projectleider Voel je goed! (Stichting Lezen en Schrijven)
 • Praktijkvoorbeeld: ‘Gezond Zwanger!’ Ervaringen met patiënteneducatie voor kwetsbare zwangeren  Marieke Peulers, Klinisch verloskundige Slingeland ziekenhuis
  Bekijk de presentatie.

 
Tijdens de plenaire afsluiting werd er kort teruggeblikt op de uitkomsten van het doorpraten. 

Nogmaals bedankt aan alle aanwezigen, de partners die een sessie verzorgden en uiteraard de Universiteit Utrecht voor de gastvrijheid. 


Achtergrond 

Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden,
begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden.


Deze oplossing komt van twee kanten: het verbeteren van gezondheidsvaardigheden én het toegankelijker en eenvoudiger maken van zorg en gezondheidsinformatie.

 

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden 

Wij zijn een netwerk van organisaties, instellingen of bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een belangrijk doel van de Alliantie is het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking. We werken aan het toegankelijker en eenvoudiger maken van gezondheidsinformatie.
De Alliantie Gezondheidsvaardigheden wordt gecoördineerd door Pharos, er is een stuurgroep met als belangrijkste taken de samenwerking en de agenda voor de toekomst verder vorm te geven.

 

De Alliantie gezondheid en geletterdheid 

De Alliantie gezondheid en geletterdheid richt zich op het agenderen van laaggeletterdheid, vroeg signaleren van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar een Taalhuis, en het ontwikkelen en delen van creatieve aanpakken van laaggeletterdheid. De alliantie is onderdeel van Alles is Gezondheid: een landelijk netwerk dat met ruim 3.000 partners werkt aan een vitaler Nederland. De Alliantie gezondheid en geletterdheid wordt gecoördineerd door Alles is Gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven.

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie