Oproep: deelname nieuwe werkgroep gericht op ziekenhuizen

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Binnen de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn momenteel drie werkgroepen actief rond een specifiek thema: 1) Patiëntenervaringen en –participatie, 2) Opleiding en Onderwijs en 3) Wetenschappelijk Onderzoek

 

In 2020 willen we graag een nieuwe werkgroep starten rondom het thema ziekenhuiscommunicatie. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe leden! Partner Tessa van Charldorp zal deze werkgroep voorzitten.

 

Inmiddels heeft er een eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaatsgevonden.


Wie zoeken we?

Mensen die werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, als (zorg)professional of communicatieprofessional. Daarnaast zien we graag een cliënten- of patiëntenraad vertegenwoordigd.

 

Wat vragen we?

De werkgroep zal vier keer per jaar bij elkaar komen. Virtueel vergaderen of in de avonduren is bespreekbaar. De tijdsinvestering tussen de vergaderingen door zal vooraf worden besproken, afhankelijk van ieders mogelijkheden.

 

Wat is het doel van de werkgroep?

De werkgroep wil eraan bijdragen dat ziekenhuiscommunicatie beter afgestemd wordt op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Begin 2020 komen we bij elkaar om concrete doelstellingen te formuleren.

 

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons graag weten via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl Ook als je (nog) geen partner bent, horen we graag van je!
We zien jullie reacties graag tegemoet! Delen/doorsturen van dit bericht stellen we op prijs!

Bekijk meer

28 februari 2024 | Ervaringsdeskundigen aan het woord: hindernissen in de samenleving

26 maart 2024 | De landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee!

9 april 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden