Verslag Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 22 april 2021

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

 

Op 22 april organiseerden we voor de derde keer een online netwerkbijeenkomst. Hier lees je een kort verslag van de verschillende onderdelen van deze middag. 

Wil je er een volgende keer graag bij zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief (onder aan deze pagina), volg ons op LinkedIn of op Twitter.

 

 


Stress en beperkte gezondheidsvaardigheden, een ongezonde wisselwerking

Karen Hosper en Tessa van Loenen (Pharos) spraken plenair over de gevolgen van stress. Maar ook over de oplossingen. Van deze opening zijn opnames gemaakt, binnenkort kan je deze hier terugkijken. 

Bekijk de presentatie.
Lees het rapport: Leven met ongezonde stress

In dit rapport vind je naast feiten en cijfers ook tips en oplossingen. 
Om met je patiënt/cliënt in gesprek te gaan over stress, is er een animatie ontwikkeld.  

 

Netwerksessies 

Na de plenaire opening konden deelnemers kiezen welke netwerksessie ze bij wilden wonen. Alle hosts van de netwerksessies stelden zichzelf eerst kort even voor. Onderstaand lees je per netwerksessie aanvullende informatie. 

 

Netwerksessie 1: Hoe informeer je patiënten op een begrijpelijk manier over online inzage en jouw patiëntenportaal?


Door: Charlotte Overeem en Esther van Kessel, OPEN 


OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage voor patiënten mogelijk te maken. Tijdens de netwerksessie hebben wij meer verteld over wat OPEN is, wat voor middelen wij hebben ontwikkeld en hoe we daarbij rekening hebben gehouden met laaggeletterde patiënten. Bij het ontwikkelen van de middelen doorlopen wij verschillende stappen, waarbij het ophalen van de behoefte (inventariseren) een belangrijke stap is.

Daarnaast zijn wij tijdens de sessie met elkaar ingegaan op online inzage en begrijpelijkheid in de praktijk. Want, hoe begrijpelijk is de informatie in het dossier voor patiënten? Aan de hand van verschillende stellingen is hier uitgebreid het gesprek over gevoerd. Daarnaast gaven wij inzicht in de reactie op deze stellingen vanuit 25.000 zorgverleners.

Meer weten over de materialen? Bekijk onze toolkit.
Meer weten over OPEN? Bekijk onze website.


Netwerksessie 2: Gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker.

Door: Jeanine van der Giessen, UMC Utrecht 

In deze sessie stond gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker centraal en de mogelijkheden om deze verschillen te verkleinen. Uit onderzoek van de afdeling genetica blijkt dat patiënten met een lage opleiding, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond minder vaak verwezen worden voor erfelijkheidsonderzoek bij (borst)kanker. Effectief bespreken blijkt een struikelblok.

Het Erfo4all trainingsprogramma voor zorgprofessionals (chirurgisch oncologen en verpleegkundig specialisten), bestaat uit een online module en een groepstraining op locatie. Zorgprofessionals leren beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen en erfelijkheidsonderzoek in begrijpelijke taal te bespreken. De terugvraagmethode en gebruik van ‘klare taal’ staan daarbij centraal. Onderzoek laat zien dat de training effect heeft. In de sessie werd gesproken over herkennen en meten van gezondheidsvaardigheden en het belang van context specifieke training (met casussen uit de praktijk). Ook structureel toepassen van de terugvraagmethode als onderdeel van een ‘health literacy universal precaution approach' kwam aan bod, alsmede het belang om te kiezen voor een gecombineerde aanpak, gericht op zorgprofessional, patiënt én organisatie. Het artikel over het effect van het Erfo4all trainingsprogramma verschijnt eind april in The Breast. 

Aanvullende publicaties: Netwerksessie 3: Gezondheidsvaardigheden in het onderwijs


Door: Janine de Zeeuw en Andrea de Winter, UMCG

 

Tijdens deze netwerksessie is er verder ingegaan op de evidence-based ontwikkeling van onderwijsmateriaal op het gebied van communicatie met personen met beperkte gezondheidsvaardigheden en welke lessen er zijn geleerd van de implementatie op diverse universiteiten in Europa.


Zodra al het onderwijsmateriaal beschikbaar is, zal dit toegankelijk zijn via healthliteracycentre.eu 

Netwerksessie 4: Inclusief onderzoek


Door: Hester van Bommel en Jennifer van den Broeke, Pharos

Inclusief onderzoek, of stressvrij onderzoek om aan te sluiten bij de plenaire opening. Er werd kort verteld over onderzoek doen waar ethisch verantwoord en respectvol omgaan met alle betrokkenen, dus respondenten én intermediairs, centraal staat. Een belangrijk element hierin is om het onderzoek begrijpelijk én toegankelijk te maken. Bij vragenlijstonderzoek kun je daarin veel bereiken met de vragenlijst zelf.
Meer hierover lees je in: Vragenlijsten voor iedereen, de basis voor goede zorg

In deze presentatie over Inclusieve Wetenschap vind je links met aanvullende informatie. Tijdens de presentatie werden vragen gesteld met behulp van Mentimeter. De vragen en reacties vind je in dit document. De laatste vraag ging over het betrekken van de eindgebruikers. Meer daarover lees in: Samenwerken met de mensen om wie het gaatNetwerksessie 5: Hoe bespreek je laaggeletterdheid?

Door: Andrée van Emst  en Anja Bijl, Stichting Lezen en Schrijven.

Hoe bespreek je laaggeletterdheid met je cliënten? En wat levert het op om laaggeletterdheid met hen te bespreken? Deelnemers aan deze sessie spraken hierover met Andrée van Emst, trainer motiverende gespreksvoering en Anja Bijl van Stichting Lezen en Schrijven. De deelnemers gaven aan dat het bespreken leidt tot beter begrip, efficiëntere samenwerking, een betere invulling van het spreekuur. Maar ook dat het soms ongemakkelijk kan zijn om dit met cliënten te bespreken.

Andrée deelde verschillende bespreektips. Ze lichtte de handvatten toe uit de workshop Bespreken van laaggeletterdheid. En wees op het belang van het doorverwijzen van cliënten naar (taal)scholing.

Uit de reacties bleek dat aandacht voor laaggeletterdheid in alle lagen van een zorgorganisatie nodig is. Om laaggeletterdheid te kunnen bespreken, moet je erop alert zijn. Medewerkers willen graag concrete handvatten om het gesprek te voeren.

Wil je weten wat het je client en jou kan opleveren als je in gesprek gaat over het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheden? Lees dan de Factsheet Taal maakt gezonder.
Informatie over ondersteuningsmogelijkheden van Stichting Lezen en Schrijven vind je hier.


Netwerksessie 6: Positieve gezondheid


Door:
Malou Timmers en Lisanne Kiestra, IPH Institute for Positive Health

Positieve Gezondheid kent een praktische uitwerking in een spinnenwebdiagram. Deze is tevens vertaald naar een digitale tool zodat geïnteresseerden deze kunnen invullen en zo inzicht kunnen krijgen in hun eigen Positieve Gezondheid. Er is een digitale tool voor volwassenen, kinderen en jongeren. Na de introductie van deze tools kwam de vraag vanuit het veld om een tool te ontwikkelen die geschikt is voor mensen die moeite hebben met begrijpend lezen. Samen met diverse partners (waaronder Stichting Lezen & Schrijven en Pharos) én met de doelgroep zelf (o.a. taalambassadeurs) is iPH aan de slag gegaan met de ontwikkeling van deze ‘Eenvoudige tool’. Deze tool bestaat niet alleen uit een digitale versie, maar ook uit een papieren versie en begeleidingsdocument voor (zorg)professionals. De eenvoudige tool is vereenvoudigd in taal en meer visueel ingestoken en bedoeld als gespreksinstrument.

Tijdens de netwerksessie is kort ingegaan op wat Positieve Gezondheid is, hoe de eenvoudige tool is ontstaan, welke kansen en uitdagingen de ontwikkelaars zijn tegengekomen en tot slot enkele praktijkervaringen. Vervolgens was er ruimte voor netwerken. We hebben gesproken over hoe de deelnemers het zelf zouden kunnen toepassen en ook welke behoeften, hoe het kan bijdragen aan het vergroten van gezondheidsvaardigheden en welke ontwikkelingen er gaande zijn bij de deelnemers van deze netwerksessie. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een app en een bordspel over Positieve Gezondheid waarin de eenvoudige tool het uitgangspunt vorm.

Meer informatie:


Bekijk ook:Netwerksessie 7: Hoe ondersteun je professionals in het gesprek over gezonde leefstijl?


Door: Noor Willemsen en Anneloes Leppers, Kenniscentrum Sport & Bewegen

 

Kenniscentrum Sport en Bewegen ontwikkelt toegankelijke informatie over bewegen en gezonde leefstijl. Aan de hand van het voorbeeld van de Argumentenkaartjes, werd er in deze sessie uitgelegd hoe je informatie toegankelijker kunt maken. Argumentenkaartjes helpen professionals om een gesprek aan te gaan over een meer gezonde leefstijl. We lichtten in de sessie toe hoe we met behulp van Pharos, Opvoedinformatie Nederland en praktijkprofessionals aan de slag zijn gegaan met het toegankelijker maken van de Argumentenkaartjes.

Bekijk de informatie uit de presentatie.

In de sessie kwamen twee inzichten aan bod, namelijk:
1. Op dit moment zijn de Argumentenkaartjes toepasbaar om als professional het gesprek aan te gaan met ouders over gezonde leefstijl van kinderen. Professionals in de sessie gaven het belang aan om dit gesprek ook te voeren met volwassenen (ouders zelf) over de gezonde leefstijl van volwassenen. Hier is veel winst te behalen.
2. We kwamen tot de conclusie dat het toegankelijk maken van informatie en tools een gedeelde verantwoordelijkheid is van landelijke organisaties en praktijk professionals. Landelijke organisaties zijn verantwoordelijk om informatie en tools toegankelijk te maken voor doelgroepen. Professionals zijn vervolgens verantwoordelijk om de informatie toepasbaar en begrijpelijk over te brengen aan de doelgroep. Zo is een wisselwerking en afstemming tussen landelijke organisaties en professionals relevant.


Netwerksessie 8: Digitale vaardigheden vergroten


Door: Piet Boekhoudt en Kim Keijsers, Stichting Digisterker

Er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om de eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Denk bijvoorbeeld aan patiëntportalen. Maar dit is niet voor iedereen even toegankelijk. Met nieuwe educatieve programma 'DigiVitaler ' leren mensen werken met allerlei vormen van digitale zorg. In deze sessie kwam dit aan bod  én praten we over hoe je de samenwerking met bibliotheken kunt organiseren.

Bekijk het verslag van deze sessie
 

 

Verder praten 

De middag werd afgesloten met een korte quiz. En met de uitnodiging om het gehele jaar door met elkaar in contact te blijven met elkaar. Om van en met elkaar te leren. Dit kan bijvoorbeeld in onze besloten LinkedIn groep. Of door een bijdrage te leveren aan één van onze werkgroepen

 

Meer over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden  

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie