Verslag 2 april: Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Afgelopen 2 april was de Alliantie Gezondheidsvaardigheden te gast bij partner Fontys Hogescholen, te Eindhoven. Hier kwamen bijna 80 professionals uit de zorg samen om kennis te maken en kennis te delen. 

 

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waar de inzet van onze partners enorm wordt gewaardeerd. Er was voor de bezoekers de mogelijkheid om je eigen programma samen te stellen. De aanwezigen konen kiezen uit acht verschillende sessies. Alle sessiehouders hebben hun presentatie beschikbaar gesteld, deze kan je hieronder teruglezen.  

Onze drie werkgroepen vormden de drie thema’s van de sessies:

Werkgroep Opleiding en Onderwijs
Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
Werkgroep Patiëntenervaringen en -participatie


Opening 

Vanuit de Alliantie Gezondheidsvaardigheden werd iedereen welkom geheten door Hester van Bommel (partner en coördinator Pharos). Bregje Steenaert (partner Fontys Hogeschool HRM en Psychologie) heette ons van harte welkom in Eindhoven.

De plenaire opening werd verzorgd door Eveline Wouters, Hoogleraar ‘succesvolle technologische innovaties in de zorg’. Ze sprak kort over hoe de digitale ongelijkheid met de komst van steeds meer e-healthtoepassingen steeds vaker zorgt voor een grotere gezondheidsongelijkheid. 

 

Sessies met dank aan partners  

We zijn blij met de inzet van partners om hun kennis te delen met de aanwezigen; zowel partners en geïnteresseerden. 

Sessie 1.1: Gezondheidsvaardigheden: introductie
Health Literacy is een bekende term in de (internationale) literatuur. In Nederland gebruiken we vrij vertaald ‘gezondheidsvaardigheden’. Werkzaam in de zorg? Janneke Luiken legt je uit hoe jij rekening kan houden met gezondheidsvaardigheden.
Door: Janneke Luiken, Hogeschool Utrecht
Download de presentatie: Gezondheidsvaardigheden: introductie

 

Sessie 1.2: Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen
Voorzitter Alja Bosch van onze werkgroep Opleiding en Onderwijs ligt in deze sessie toe hoe deze werkgroep samenwerkt en gaat in op de algemene leerdoelen geschikt voor alle opleiders rondom het thema ‘gezondheidsvaardigheden, die de werkgroep heeft gepubliceerd.
Door: Alja Bosch, docent Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Download de presentatie: Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen

 

Sessie 1.3: Interprofessioneel werken: tips en valkuilen
Binnen Fontys Centrum Eigen Regie werken verschillende opleidingen van Fontys Hogescholen samen. Geïnspireerd door ‘Opleiden voor 2030’ staan thema’s als ‘eigen regie’ en ‘gezondheidsvaardigheden’ centraal.
Door: Alja Bosch, docent Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Kazimier Helfenrath, docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Download de presentatie: Interprofessioneel werken: tips en valkuilen

 

Sessie 2.1: Gezondheidsvaardigheden meten in wetenschappelijk onderzoek
In de workshop wordt een overzicht gegeven van instrumenten om gezondheidsvaardigheden te meten in wetenschappelijk onderzoek, en wordt ingegaan op de toepasbaarheid en psychometrische kwaliteiten van deze instrumenten.
Door: Mirjam Fransen, Department of Public Health, Amsterdam Public,  Health Research Institute, Monique Heijmans, Nivel   
Download de presentatie: Gezondheidsvaardigheden meten in wetenschappelijk onderzoek

 

Sessie 2.2: European Health Literacy Conference: lessons learned
Op 14 en 15 maart 2019 vond het European Health Literacy Conference plaats in Dublin. Dit congres werd bezocht door afgevaardigden van verschillende alliantie partners. Tijdens de sessie hoor je uit eerste hand wat belangrijke nieuwe ontwikkelingen en thema’s zijn op het gebied van gezondheidsvaardigheden- onderzoek.  
Door: Karen Hosper, Pharos en Mirjam Fransen Department of Public Health, Amsterdam Public Health Research Institute  
Download de presentatie: European Health Literacy Conference: lessons learned 

 

Sessie 2.3 en 3.1: Materiaal testen: testsessie met taalambassadeurs
Goed materiaal is materiaal dat getest is. Ben je benieuwd hoe dit testen in zijn werk gaat? Bezoek deze testsessie met taalambassadeurs. In de sessie is tevens aandacht voor het digitale VBI (voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument).
Door: Natascha Huijser van Reenen, Pharos en twee taalambassadeur van Stichting ABC
Download de presentatie: Materiaal testen: testsessie met taalambassadeurs

Sessie 3.2: Ervaring met het maken van een beeldverhaal over spel
Stap voor stap een goed beeldverhaal maken. Hoe gaat dat? In deze sessie hoor je redenen voor het maken van een beeldverhaal, eyeopeners en samenwerking met laaggeletterden. 
Door: Neel de Bruyn, Preventief om maat
Download de presentatie: Ervaring met het maken van een beeldverhaal over spel

Sessie 3.3: Complexe informatie overdragen via educatieve video’s
Informatie beschikbaar en begrijpelijk maken voor iedereen? Niet één vorm van visuele educatie is alles omvattend. Leer van en met Ronald, Orthomoleculair geneeskundige en één van de makers van oa Sunny & Tim.
Door: Ronald van Rheenen, Involved
Download de presentatie: Complexe informatie overdragen via educatieve video’s

 

Onderzoek 'Gezondheidsvaardige organisaties'

Dit jaar werd voor de tweede keer de aanwezigen gevraagd in hoeverre zij in een gezondheidsvaardige organisatie werken. Wil je deze vragen ook nog invullen? Maak gebruik van de online vragenlijst. Lees hier de eerdere uitkomsten

 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden of ook partner worden? Neem gerust contact met ons op. 

Wij organiseren twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst. Lijkt het je leuk om je kennis te delen en wil je een bijdrage leveren aan het programma? Ook dan horen we graag van je! 

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie