Programma 2 april: Netwerkbijeenkomst

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

In het kort:
Op 2 april organiseert de Alliantie Gezondheidsvaardigheden een netwerkbijeenkomst. In dit nieuwsbericht lees je meer over het gehele programma. 
Ben je nog niet aangemeld? Ga dan naar: www.gezondheidsvaardigheden.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst

Locatie:
Fontys Hogescholen Eindhoven, locatie: De Witte Dame, Emmasingel 28, Eindhoven (routebeschrijving).
Je wordt ontvangen op de tweede verdieping, we starten plenair op de derde verdieping.

Programma in het kort:
13.00 – 13.30             Inloop
13.30 – 16.30             Programma
16.30 – 17.15             Netwerkborrel

Hier vind je alvast het programma van de netwerkbijeenkomst of bekijk het blokkenschema met uitleg per sessie

 


Tijdens de inloop mag je je eigen programma samenstellen. Er zijn verschillende sessies om uit te kiezen. Elke ronde kies je één sessie. Onze drie werkgroepen vormen de drie thema’s van de sessies:

Werkgroep Opleiding en Onderwijs (in lokaal: 2.08)
Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek (in lokaal: 2.10)
Werkgroep Patiëntenervaringen en -participatie (in lokaal:2.12)

Hier vind je het programma in blokkenschema. Onderstaand per sessie een korte uitleg. 

 

Thema: Opleiding en Onderwijs Lokaal: 2.08


Sessie 1.1: Gezondheidsvaardigheden: introductie
Health Literacy is een bekende term in de (internationale) literatuur. In Nederland gebruiken we vrij vertaald ‘gezondheidsvaardigheden’. Werkzaam in de zorg? Janneke Luiken legt je uit hoe jij rekening kan houden met gezondheidsvaardigheden.
Door: Janneke Luiken, Hogeschool Utrecht
Voor: iedereen werkzaam in de zorg

 

Sessie 1.2: Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen
Voorzitter Alja Bosch van onze werkgroep Opleiding en Onderwijs ligt in deze sessie toe hoe deze werkgroep samenwerkt en gaat in op de algemene leerdoelen geschikt voor alle opleiders rondom het thema ‘gezondheidsvaardigheden, die de werkgroep heeft gepubliceerd.
Door: Alja Bosch, docent Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Voor: docenten/opleiders

 

Sessie 1.3: Interprofessioneel werken: tips en valkuilen
Binnen Fontys Centrum Eigen Regie werken verschillende opleidingen van Fontys Hogescholen samen. Geïnspireerd door ‘Opleiden voor 2030’ staan thema’s als ‘eigen regie’ en ‘gezondheidsvaardigheden’ centraal.
Door: Kazimier Helfenrath, docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Voor: onderwijsprofessionals (of laat je inspireren door dit voorbeeld uit het onderwijs)

 

Thema: Wetenschappelijk Onderzoek Lokaal: 2.10

 

Sessie 1.2: Gezondheidsvaardigheden meten in wetenschappelijk onderzoek
In de workshop wordt een overzicht gegeven van instrumenten om gezondheidsvaardigheden te meten in wetenschappelijk onderzoek, en wordt ingegaan op de toepasbaarheid en psychometrische kwaliteiten van deze instrumenten.
Door: Mirjam Fransen, Department of Public Health, Amsterdam Public,  Health Research Institute, Monique Heijmans, Nivel   
Voor: onderzoekers

 

Sessie 2.2: European Health Literacy Conference: lessons learned
Op 14 en 15 maart 2019 vond het European Health Literacy Conference plaats in Dublin. Dit congres werd bezocht door afgevaardigden van verschillende alliantie partners. Tijdens de sessie hoor je uit eerste hand wat belangrijke nieuwe ontwikkelingen en thema’s zijn op het gebied van gezondheidsvaardigheden- onderzoek.  
Door: Karen Hosper, Pharos en Mirjam Fransen Department of Public Health, Amsterdam Public Health Research Institute  
Voor: onderzoekers en geïnteresseerden in onderzoek

 

Sessie 3.2: Materiaal testen: testsessie met taalambassadeurs
Goed materiaal is materiaal dat getest is. Ben je benieuwd hoe dit testen in zijn werk gaat? Bezoek deze testsessie met taalambassadeurs. In de sessie is tevens aandacht voor het digitale VBI (voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument).

Door: Natascha Huijser van Reenen, Pharos en twee taalambassadeur van Stichting ABC
Voor: iedereen die werkt aan of met voorlichtingsmateriaal, vragenlijsten of ehealth

Thema: Patiëntenervaringen en –participatie Lokaal: 2.12

Sessie 1.3: Materiaal testen: testsessie met taalambassadeurs
Goed materiaal is materiaal dat getest is. Ben je benieuwd hoe dit testen in zijn werk gaat? Bezoek deze testsessie met taalambassadeurs. In de sessie is tevens aandacht voor het digitale VBI (voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument).
Door: Natascha Huijser van Reenen, Pharos en twee taalambassadeur van Stichting ABC
Voor: iedereen die werkt aan of met voorlichtingsmateriaal, vragenlijsten of ehealth


Sessie 2.3: Ervaring met het maken van een beeldverhaal over spel
Stap voor stap een goed beeldverhaal maken. Hoe gaat dat? In deze sessie hoor je redenen voor het maken van een beeldverhaal, eyeopeners en samenwerking met laaggeletterden. Laat je inspireren!
Door: Neel de Bruyn, Preventief om maat
Voor: Iedereen die werkt aan of met voorlichtingsmateriaal

Sessie 3.3: Complexe informatie overdragen via educatieve video’s
Informatie beschikbaar en begrijpelijk maken voor iedereen? Niet één vorm van visuele educatie is alles omvattend. Leer van en met Ronald, Orthomoleculair geneeskundige en één van de makers van oa Sunny & Tim.
Door: Ronald van Rheenen, Involved
Voor: makers van patiënteninformatie

 

Programma printen? Download de printversie.
Ben je nog niet aangemeld? Ga dan naar: www.gezondheidsvaardigheden.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie