Werkgroep Patiëntervaringen en -participatie

De werkgroep Patiëntervaringen en -participatie van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden stelt zichzelf het doel om ervaringen met zorg van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren.

Samen met patiënten in plaats van over hen is het motto van de werkgroep.

Als werkgroep richten we ons op:

  • het vergroten van kennis over patiëntenparticipatie, cocreatie en co-design bij de partners van de Alliantie
  • te bevorderen dat patiënten betrokken worden bij de ontwikkeling van interventies, kwaliteitsmeting en in onderzoek
  • het vergroten van kennis over de impact van beperkte gezondheidsvaardigheden
  • het onderstrepen van het belang van eenvoudige informatie over zorg, zodat patiënten geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun eigen gezondheid.

De werkgroep doet dit door als kennismakelaar:   

  • thematische bijeenkomsten te organiseren
  • patiëntervaringen te verzamelen en delen
  • kennis en ervaringen uit te wisselen
  • vraagstukken rondom participatie en gezondheidsvaardigheden te agenderen
  • organisaties te motiveren om deze vraagstukken op te pakken

Contact
Werkgroep Patiëntervaringen en -participatie


Voorzitter Monique Heijmans, Nivel.