Netwerkbijeenkomst 3xG

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Op 6 december jl waren we samen met de alliantie gezondheid en geletterdheid te gast bij de Haagse Hogeschool. Ongeveer 80 professionals, zowel partners als geïnteresseerden, kwamen samen om kennis te maken en kennis te delen. Er was een aanbod van verschillende workshops en ruime gelegenheid om te netwerken. 


Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG)

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden Plenaire opening netwerkbijeenkomst bezoekers
Tijdens de plenaire opening werden alle aanwezigen door Adam de Jong en Gudule Boland welkom geheten. Ze nodigden de bezoekers uit kennis te maken met elkaar. 

Daarna kon er worden gekozen uit diverse workshops. Hier kan je kort informatie terug vinden. 

Jany Rademakers en Mirjam Fransen presenteerden de laatste stand van zaken rondom wetenschappelijk onderzoek. Download de presentatie: Feiten & cijfers gezondheidsvaardigheden.

 

Naar aanleiding van het rapport over de uitdagingen rondom gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg, gaven Geesje Tomassen, Hester van Bommel en Monique Heymans een workshop over de terugvraagmethode. Download de presentatie over de terugvraagmethode.

 

Marieke Wiebing gaf samen met Magda Bonte meer uitleg over Voel je goed! 

 

Adam de Jong en Gudule Boland presenteerden 'Het ziekenhuis voor iedereen'. Ze werken samen aan een menukaart voor ziekenhuizen waarop effectieve interventies worden gedeeld. Interventies voor zowel patiënten (om bijvoorbeeld hun leesvaardigheden te verbeteren), als het personeel en op organisatorisch niveau van het ziekenhuis. De ondersteuningsbehoefte van ziekenhuizen bij de aanpak van beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid is besproken aan de hand van een ontwerp voor een menukaart met het ondersteuningsaanbod van Pharos en Stichting Lezen & Schrijven. Daarbij is zowel ingegaan op de inhoudelijke wensen als op de toepassing in de praktijk. Een eerste versie is hier te downloaden

 

Geesje Tomassen en Bas Steunenberg gingen in gesprek over het Keurmerk Klare Taal. Wat zou een voorbeeld als het Ierse Crystal Clear Mark voor Nederland kunnen betekenen?

In de bioscoopsessie deelden verschillende makers hun video's. Bekijk deze en andere video's terug.
Ook aan de slag met het ontwikkelen van video's? Gebruik de Checklist Toegankelijke Informatie of maak gebruik van het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI).

 

Achtergrond

Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden.
Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Tijdens deze netwerkbijeenkomst werd gewerkt aan de oplossing van dit probleem. Deze oplossing komt van twee kanten: het verbeteren van gezondheidsvaardigheden én het toegankelijker en eenvoudiger maken van zorg en gezondheidsinformatie.

 

Netwerkbijeenkomst

Twee maal per jaar organiseert de Alliantie Gezondheidsvaardigheden een netwerkbijeenkomst. 
De volgende netwerkbijeenkomst staat gepland op 2 april. Aanmelden is alvast mogelijk. 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie