Onderzoek 'Gezondheidsvaardige organisaties'

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Tijdens de netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op 5 juni 2018 is een inventarisatie uitgevoerd onder de aanwezigen.

De inventarisatie ging over het worden van een ‘gezondheidsvaardige organisatie’. Ofwel een organisatie die goed is ingericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Aan de hand van diverse thema’s werd deelnemers gevraagd in hoeverre zij hun organisatie als ‘gezondheidsvaardig’ beschouwen, en op welke thema’s zij zouden willen verbeteren. Ook werd gevraagd naar ondersteuningsbehoeften hierbij.

Download dit onderzoek.Doel van het onderzoek

  • In kaart brengen waar we nu staan en welke ontwikkeling wij samen als partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden doormaken.  Dit laatste doen we door de meting enkele jaren te herhalen.

  • Ondersteuningsbehoeften in kaart brengen: dit kan de partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en andere (kennis)organisaties richting geven bij het ontwikkelen van nieuwe handvatten of instrumenten.


Onderzoeksmethode

De inventarisatie ging via een vragenlijst met open en gesloten vragen. Deelname was uiteraard vrijwillig, in totaal hebben 39 aanwezigen deelgenomen. Dit waren zowel partners als niet-partners uit het brede terrein van zorg en welzijn.
De deelnemers hebben persoonlijk geantwoord als medewerker van hun organisatie, naar eigen indruk en voor zover zij hier zicht op hebben. Het ging erom een globaal beeld te krijgen.
Deze meting willen we de komende jaren een aantal keer herhalen tijdens de netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden in het voorjaar.


Uitkomsten 

Een volledig overzicht kan je hier downloaden. In het kort:

  • Alle deelnemers willen hun organisaties graag verder brengen richting een gezondheidsvaardige organisatie 
  • Respondenten spraken hulpvragen uit, top 10 hulpvragen plus beschikbare middelen zijn te vinden in het onderzoek
  • Op dit moment worden de volgende instrumenten als meest gebruikt aangegeven bij de respondenten: 


In de omschrijving van het onderzoek en de resultaten vind je direct de beschikbare middelen en handvatten terug. Heb je verdere vragen, tips of goede voorbeelden voor op onze website? Neem contact met ons op. 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie