Gezondheidsvaardigheden als thema in alle zorg- en welzijnsopleidingen, dat is het doel. Maar ook extra aandacht voor gezondheidsvaardigheden tijdens nascholing. Hier vind je (gratis) trainingen voor de zorg- en welzijnsprofessional om meer rekening te houden met gezondheidsvaardigheden. 
De Alliantie Gezondheidsvaardigheden heeft ook een werkgroep Opleiding en Onderwijs.

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

 

Toolkit eHealth

DCO Gezondheidsvaardigheden

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

 

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

 

E-learning begrijpelijke etiketteksten opstellen

 

Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Teach-back! training toolkit

 

Module Gezondheidsvaardigheden